Vad är Quality Management?

February 19

Kvalitetsstyrning, även känd som kvalitetskontroll, är ett system som används av alla typer av företag runt om i världen. Denna typ av ledningssystem kan hjälpa någon typ av verksamhet ge konsumenterna den bästa produkten och / eller tjänsten möjligt genom att samordna sin verksamhet, vilket leder till en ökning av dess effektivitet. Det finns många olika typer av kvalitetsledningssystem som används av företagen. Genom dessa typer av system, kan ett företag övervaka och mäta kvaliteten på sina produkter och / eller tjänster som erbjuds till konsumenterna. Ett effektivt kvalitetsledningssystem hjälper ett företag att öka sin konkurrenskraft, öka sin organisationsutveckling, markera dess kundnöjdhet, och mer.

Genom kvalitetsstyrning, finner en verksamhet som den kan få en konkurrensfördel eftersom det kan bättre förstå alla sina verksamhetsprocesser. Förstå operativa processer möjliggör ett företag att förbättra dem, vilket i sin tur gör det möjligt för innovation och förbättra kvaliteten på sina produkter och / eller tjänster som erbjuds till konsumenterna. Några av de vanligaste utnyttjade kvalitetskontroll processförbättring verktyg är processkartläggning, brainstorming, punktdiagram, styrdiagram, och kraftfält analyser. Dessa verktyg hjälper en organisations anställda att stanna kreativa och produktiva, vilket ökar en businessâ € konkurrensfördel. Det är viktigt för ett företag att noggrant välja vad kvalitet verktyg den använder, eftersom olika typer av företag kommer att använda olika typer av system.

Organisationsutveckling förbättras för företag som använder ett system för kvalitetskontroll. Denna ökning i utvecklingen beror alla organisatoriska medarbetare vistas medvetna om sin organizationâ € s produkt och / eller servicekvalitet. Ju mer fokuserad och utbildade en organizationâ € s medarbetare stannar om kvalitet, högre kvalitet på organizationâ € s produkter och / eller tjänster kommer att bli. Ledningssystem för kvalitet också leda till kvalitetsplanering, vilket leder till en förbättring av de anställdas kommunikationsförmåga, en breddning av medarbetarnas kompetens och kunskap, samt en ökning av organisatorisk flexibilitet. Dessa system också förbättra en organizationâ € s interna kund / leverantörsrelationer.

En av de mest uppskattade aspekterna av att använda ett kvalitetsledningssystem är att det leder till en ökning av kundtillfredsställelse. Denna typ av system ökar en businessâ € förmåga att minska väntetiden för sina konsumenter, förbättra sina metoder leverans- och frakt, samt öka kundlojaliteten. Ju högre graden av kundlojalitet ett företag har, kommer de högre sina vinstnivåer vara. Ett system för kvalitetskontroll kan analysera erfarenheterna från befintliga och tidigare kunder för att möta befintliga och potentiella kunders € förväntningar. Möte kunders € förväntningar är nyckeln i att ge enastående kundtillfredsställelse.

  • Även känd som kvalitetskontroll, är kvalitetsstyrning utplacerade i tillverknings- och tjänsteföretag att upprätthålla en hög standard.
  • Total kvalitetsstyrning kan användas för att förbättra prestandan inom en division eller en hel organisation.
  • Brainstorming är en vanlig processförbättring verktyg.