Vad är medförfattare?

March 30

En medförfattare är en författare som arbetar tillsammans med en eller flera andra författare att producera en text. Denna term har olika nyanser av betydelse inom olika områden av skrivande. I fiktion om generellt hänvisar till en av endast två eller kanske tre författare som samarbetar på en bok. Å andra sidan, i sfären av facklitteratur, medförfattare kan också vara en underordnad teknisk specialist in för att utföra tekniska skrivuppgifter i beredningen av ett manuskript. Vetenskapligt skrivande använder termen mycket bredare, och medförfattar har en speciell och särskild roll i publiceringen av akademiska och vetenskapliga arbeten.

Fiktion skrivande ofta provinsen lone wolf författare som arbetar med sig själva, även om de ofta chatta med grupper av vänner och kollegor som erbjuder ingång på ett pågående arbete. Vissa fiction författare föredrar att arbeta tillsammans i projekt, dock. En författare kan helt enkelt vara bekvämare skrivlitteraturen som ett lag, och världen av fiktion innehåller exempel på man och hustru skriver team samt par eller trios av medförfattare som helt enkelt är goda vänner. I andra fall kan författare som främst arbetar ensamma välja att arbeta på ett samarbetsprojekt när de misstänker att det kommer att ge en särskilt intressant produkt.

I riket av facklitteratur, dessa samma typer av co-författare partnerskap existerar också. Andra verk av facklitteratur, särskilt de från stora kulturella eller politiker som har intressanta historier att berätta men antingen begränsad tid eller otillräcklig färdighet på att skriva, kan använda medförfattare för att kompensera för dessa brister. I sådana fall kan en medförfattare föras på ett projekt som junior partner och genererar inte innehållet i böckerna, men i stället, formar språket.

Medförfattar spelar en annan roll i vetenskapen än den gör i riket av fiktion, som vetenskapliga projekt är ofta resultatet av arbete som utförs av ett stort team av utredare. Konventionen i de flesta vetenskapliga områden är att erkänna det arbete som alla de forskare som gjort betydande bidrag till en studie genom att lista dem som medförfattare. I teorin borde alla författarna till en vetenskaplig studie överens om slutsatserna i ett färdigt papper, men i praktiken kan denna nivå av konsensus vara svårt att uppnå, speciellt när större forskargrupper är involverade.

Alla sorter av medförfattar kräver en hög grad av samarbete för att bli framgångsrik. En idealisk medförfattare gör mer än att bara dela arbetet i ett projekt. Vare sig i vetenskap eller fiktion, kommer medlemmar av framgångsrika skrivande team uppmuntra, inspirera och motivera varandra.