Vilka är de vanligaste Ofloxacin biverkningar?

January 6

Ofloxacin biverkningar kan vara allvarliga och kan inkludera senskada, hjärt avvikelser, och kramper i extrema fall. Mediciner i denna klass, som kallas kinoloner, är förknippade med betydande biverkningar och rekommenderas endast när de är det bästa möjliga valet. Dessutom kan ofloxacin interaktioner vara en anledning till oro om patienten tar andra läkemedel. Innan behandlingen påbörjas, kan det hjälpa att se en patientâ € s hela sjukdomshistoria för att kontrollera riskfaktorer.

Formuleringar som örondroppar, ögondroppar och tabletter finns tillgängliga. Vissa ofloxacin biverkningar kan innefatta gastrointestinala besvär samt irritation på medicineringen appliceras vid ögon- och öron mediciner. Patienter kan också märka trötthet eller mild depression samtidigt på medicinering. Om dessa symtom inte löser eller förvärras, kan de vara ett tecken på en dålig reaktion.

Vissa patienter utvecklar yrsel, snabb puls, och svimning, tecken på allvarliga ofloxacin biverkningar. Andra biverkningar kan inkludera lever- eller njurskada, aggressiva hudutslag, kramper, överdriven blödning, och perifer neuropati, där domningar och stickningar indikera närvaron av nervskada. Dessutom är vissa patienter utveckla psykiatriska symtom såsom depression, ångest, och paranoia.

Detta läkemedel är också förknippade med tendinit, en smärtsam inflammation i en eller flera senor som kan leda till bristningar. Patienter kan uppleva denna biverkning även efter att utanför medicinering i flera veckor. Det är viktigt att uppmärksamma smärta och ömhet i leder och muskler som kan vara tecken på senskada tidig varning. Ändringar i hjärtrytmen kan också förekomma hos vissa patienter på denna medicin.

Medicinering konflikter med vissa antibiotika, antidepressiva läkemedel, steroider, och antivirala är också en fråga. Läkemedelsinteraktioner med ofloxacin kan öka koncentrationen i blodet, vilket kan göra biverkningar mer intensiv. Patienter som börjar en kurs av behandling bör diskutera eventuella mediciner de tar eller nyligen har tagit, även över disk droger som kosttillskott. Det kan vara möjligt att avvärja allvarliga ofloxacin biverkningar genom att täcka dessa aspekter av patientâ € s medicinska historia innan du tar läkemedlet.

Människor som märker symptom som svår utslag, yrsel eller förvirring samtidigt som ofioxacin ska ringa sina medicinska leverantörer. Dessa kan vara ett tecken på en dålig läkemedelsreaktion. Det kan bli nödvändigt att besöka kontoret för en utvärdering och att överväga en annan medicinering under hela behandlingen. Läkaren kan också sätta en lapp i patientens diagrammet om de dåliga ofloxacin biverkningar, vilket kan tyda på att patienten kanske inte kan ta andra kinoloner heller.

  • En läkare bör titta noga på en patients sjukdomshistoria innan förskrivning ofloxacin.
  • Vissa patienter upplever yrsel som en bieffekt till ofoxacin.
  • Vissa patienter utvecklar paranoia som ett resultat av att ta ofioxacin.
  • Ofloxacin kan orsaka trötthet hos vissa individer.
  • Ofloxacin och vissa antidepressiva bör inte tas samtidigt.