Vad finns sekundära aktiviteter?

September 4

Sekundära aktiviteter är några aktiviteter ett företag utför som inte ingår i kärnverksamheten strategi och mission. I ett enkelt exempel, hyra ut oanvänt fabrikslokaler är en sekundär aktivitet för en tillverkare, som bolagets primära verksamhet omfattar tillverkning och produktion, inte fastighetsleasing. Dessa aktiviteter stödjer de primära målen för verksamheten och göra den mer effektiv genom att hjälpa att minska kostnaderna, effektivisera användningen av affärs egendom, och upprätthålla en positiv bild.

Den typ av sekundära aktiviteter kan variera kraftigt beroende på bransch. Inga primära verksamhet är beroende av dessa affärsprocesser; i exemplet ovan, förlitar företagets tillverknings inte på att hyra ut oanvänt utrymme. Den sekundära aktiviteten i detta exempel ökar effektiviteten genom att dra vinning av egendom som annars skulle lämnas vakant. Detta sänker driftskostnaderna och skapar en annan inkomstkälla för bolaget, som erbjuder en ny förmån.

Sälja gamla tillgångar, hantering tvister i domstol, och administrera finansieringsavtal kan alla vara exempel på sekundära aktiviteter. De behöver inte direkt avser det primära syftet med verksamheten och kan vara perifer till sina mål. Verksamheten är inte beroende av dessa för inkomster och de är inte en del av den normala omfattningen av affärspraxis. Företagen kan vara ovilliga att ägna personal till att hantera dessa aktiviteter, i stället väljer att lägga ut dem till andra företag. Detta kan hålla kostnaderna nere och förhindrar bildandet av en onödig avdelning.

Företagen måste redovisa sekundära aktiviteter på finansiella anmälningar som skatter och årsredovisningar. Dessa dokument bör innehålla en detaljerad uppdelning av intäkter och kostnader från dessa verksamheter. Revisorer kan hjälpa företag att fatta beslut om vilka typer av aktiviteter för att bedriva på grundval av deras ekonomiska konsekvenser; till exempel, kan sälja lediga byggnader har en nettoförlust för verksamheten, medan hyra dem skulle kunna ge en intäktsström och underhålla tillgångar på böcker i syfte att avskrivningar och andra skatteförmåner.

Dessa aktiviteter kan visas i ett separat avsnitt om bokslutet för aktieägare och intresserade medlemmar av allmänheten. De kan ge intressant inblick i ett företags finansiella ställning; till exempel om flera stämningar avgjordes på ett enda år, kunde bolagets kassakistor ta en träff, och det kan vara mindre kapabla att uppbåda kapital för verksamheten under det kommande året. Omvänt kan företag föra i intäkter från lediga objekt och andra sekundära aktiviteter vara i en starkare finansiell ställning.

  • Sekundära aktiviteter är några aktiviteter ett företag utför som inte ingår i kärnverksamheten strategi och mission.