Vad är ett servitut avtal?

March 16

Ett servitut Avtalet ger någon rätt att använda fastigheten för ett specifikt ändamål utan att överföra äganderätten till fastigheten. Vanligtvis avser detta att landa. Det kan vara antingen ett allmänt servitut eller en privat servitut. Skillnaden mellan de två är som drar nytta av servitut.

Exempel på offentliga servitut är vägar, stolpar på privat egendom, och järnvägs servitut. Offentliga servitut, såsom rätten att använda vägar, ofta uttryckligen beviljas. Ibland en offentlig servitut erhålls genom expropriation - regeringen kan kräva en privatperson för att tillåta användning av hans eller hennes mark. Detta kan vara att ge tillgång till offentlig mark genom att resa över privat egendom.

Offentliga servitut är oftast tillhörande servitut vilket innebär att de stannar med marken. Om fastigheten byter ägare, är servitut fortfarande. Den tillhörande servitut gynnar den mark som angränsande, inte den mark som bär servitut, och är inspelad med dådet.

En privat servitut avtal gynnar privatpersoner. Dessa kan också vara tillhörande, bor med marken. Ett servitut med nödvändighet gör att en inlands fastighetsägare tillgång till hans eller hennes mark över den omgivande egendom. Om någon av dessa egenskaper byter ägare, servitut av nödvändighet stannar med marken.

Ett servitut i brutto inte bo med marken och är mellan individer. Till exempel har grannen A ett avtal som tillåter nuvarande granne B för att komma åt hans skog. Om grannen B säljer sin egendom, kan han inte sälja rätten att få tillgång till grannen A skog. Den nya granne har att göra sin egen servitut avtal med grannen A.

Några andra avtal viktigt, men ovanligt, servitut är sol, utsikt, och bevarande. Solar servitut eller höger till ljus servitut, som finns i vissa orter garanterar långvariga ägare av byggnader med fönster rätt till fortsatt tillgång till dagsljus. Uppförande av byggnader som stör detta ljus är förbjudet.

I vissa områden, är vyn skyddas av ett servitut. Individer är förbjudna från att blockera vyn av servitut ägaren. Bevarande servitut är frivilliga servitut som begränsar användningen av en fastighet. Den servitut kan begränsa utvecklingen eller affärsmässigt bruk av ett skifte och skrivs ofta in i dådet. Den håller sig med fastigheten, om den säljs.

Det viktigaste att komma ihåg är att ett servitut avtalet tillåter någon annan än ägaren av fastigheten för att använda fastigheten. Denna användning måste tydligt beskrivas och definieras så att inga missförstånd uppstår. Vid köp eller försäljning av egendom, kan det vara viktigt för en person att forska om det finns ett servitut på fastigheten eller inte för att säkerställa att det inte finns några överraskningar efter att affären är stängd.

  • En kommun kan tvinga en fastighetsägare att bevilja ett servitut genom expropriation.