Lägga till och subtrahera vektorer

April 24

Du kan lägga till och dra ifrån vektorer i ett diagram genom att börja en vektor vid slutpunkten av en annan vektor. Du addera och subtrahera vektorer komponent för komponent, enligt följande:

Lägga till och subtrahera vektorer

När du lägger till eller dra ifrån två vektorer, är resultatet en vektor.

Lägga till och subtrahera vektorer

Geometriskt sett är nettoeffekterna av vektor addition och subtraktion visas här. I detta exempel är slutpunkten av r + s motsvarande endpoint s när s börjar vid slutpunkten av r. Likaså slutpunkten av r - motsvarar endpoint s - s - som är,

Lägga till och subtrahera vektorer