Vad betyder en Distribution Department göra?

March 26

Distributions avdelningar avdelningar som har ansvar för att ta emot poster som beställs från leverantörer, och styra dessa objekt till rätt division eller avdelning inom ett företag. Tanken är att skapa en situation där alla varor redovisas från det att de levereras, till och med det ögonblick de utfärdats till en särskild enhet inom verksamheten. Användningen av en avdelning fördelning gör det mycket enkelt att hantera kostnaderna och minska risken för avfall, samt minimera risken för produktions fördröjs på grund av varor som överlämnas till fel avdelning vid tidpunkten för leveransen.

Storleken och omfattningen av en avdelning distributionen kommer att variera från en företagsmiljö till nästa. I allmänhet är de inkommande varor accepteras av en mottagande avdelning, vilket verifierar att de varor som mottagits är av samma typ och mängd som återspeglas på de medföljande dokumenten. Därifrån varorna placeras i ett lagringsutrymme, och pappersarbetet är befordras till institutionen fördelningen. Där de som är inblandade i processen för distribution management vidta åtgärder för att vidarebefordra de mottagna varorna till rätt divisioner eller avdelningar inom företaget. När varorna levereras till rätt avdelning, distributionspersonal registrera datum och tid för leverans, som tagit emot varan, och sedan markerar transaktionen som fullständig.

Att använda sig av en avdelning fördelning är fördelaktig på flera sätt. Först lägger institutionen ytterligare en säkerhetsnivå, eftersom närmare granskning av var de mottagna varorna finns för närvarande i bolaget pipeline hjälper till att skära ned på möjligheten till stölder. Mängden av varorna måste matcha det som visas som mottas av den mottagande avdelningen, och måste också komma överens med de mängder som utfärdas eller distribueras till olika avdelningar i företaget strukturen. Om det finns någon form av variansen, kan åtgärder vidtas för att avgöra var variansen skedde, och därmed göra det lättare att identifiera vem kan ha stulit varorna.

Det finns oftast flera departement distributionsjobb som är gemensamma för denna typ av verksamhet. Tillsammans med en avdelningschef, en eller flera distributionsoperatörer är vanligtvis en del av distributionen laget. Operatörerna arbetar ofta med mottagningsavdelningen att kontrollera kvantiteter och typer av varor, se till att de hålls på rätt plats medan distribution till andra delar av företaget pågår, och förbereda det pappersarbete som tillåter avlägsnandet av varorna från lagring och deras transport till sin destination. Vissa operatörer kan fokusera mer på själva hanteringen av varorna, medan andra upp de prästerliga steg som ingår i distributionsprocessen.

  • Tillsammans med en avdelningschef, en eller flera distributionsoperatörer är vanligtvis en del av distributionen laget.
  • Distributions avdelningar avdelningar som har ansvar för att ta emot objekt som beställs från leverantörer.