Vad är en Land Easement?

March 23

Ett land servitut ger en person, varelse, eller sak rätt att trampa på eller inkräkta på mark som ägs av någon annan. Vanliga servitut inkluderar tillgång till en annans egendom för på- och avstigning, installera försörjningsledningar eller avloppsledningar, för att nå naturliga källvattenkällor, för att genomföra brådskande staket eller jordglid reparationer, eller för att ge besättningar eller en grupp djur passage. På landsbygden, är ett land servitut regelbundet beviljas för en person att nå sin annars inlands hem.

Innan du köper en hel eller ett hem, är det viktigt att kontrollera om ett land servitut på fastigheten finns med offentliga arbeten avdelning eller offentliga register kontoret. Eftersom servitut överför varje gång mark eller fastighet säljs, de ibland gå obemärkt i flera år. De får ytan, men om en fastighetsägare planerar att väsentligt förändra landet genom att installera en badtunna eller pool eller bygga ett nytt staket. Servitut förbjuda någon konstruktion ovanpå dem och kräva ett formellt undantag för fastigheten eller husägare att gå vidare med sitt projekt.

Det finns flera olika typer av land servitut. Ibland ett land servitut dikteras av befintliga handlingar och dokument; andra skapas av att tillägg till nyligen överenskomna egendoms och leasingpapper. De flesta samhällen, kommuner och städer har offentliga arbeten, av konstruktion och råd markanvändning som granskar medborgar begäran om servitut och lättnad från servitut.

En normativ servitut är det mest självsäker och aggressiv typ. Det är vanligtvis en begäran baserad på påståendet att egendomen i fråga har använts av en person i fem års oavbrutet utan ägarens vetskap eller samtycke. Detta är ofta en fråga om att någon går eller springer i en avlägsen eller landsbygdsområde och passerar mark som ligger i mellan eller i närheten av områden av offentlig mark. Ett servitut av nödvändighet eller aktie servitut är liknande, och ger tillgång till inlandslandbaserad på behoven hos den inlands mark eller husägare.

Andra servitut beviljas utifrån särskilda gränser. Ibland gränserna är exakt anges, till exempel "100 fot (3048 cm) i bredd längs den östra tomtgränsen till fasad väg", och andra tider termerna är ganska vaga, såsom "längs den smala vägen som sträcker sig till den hullingförsedda stängsel. " I ytterligare andra fall, servitut instruktionerna är ganska allmänt, såsom "att ge tillgång till Phillips ridning paddock" och regelbundet kallas en flytande servitut. I bostadsområden, negativa servitut är vanliga när nybyggnation förväntas att blockerar befintliga invånarnas synpunkter eller perspektiv.

Servitut frågor är vanligast mellan ägare av angränsande fastigheter. De regelbundet lösas på offentliga utfrågningar och juridiskt registreras för framtida referens. När de väl tas i fastighetsägarnas bokföring, servitut förbli intakt och skickas till framtida generationer genom avtal, gärningar, testamenten och codicils.

  • Mark servitut frågor mellan grannar är vanligtvis lösas vid en offentlig utfrågning.