Vilka är de olika typerna av Consent Form?

May 15

När det gäller att ge tillstånd för olika förfaranden eller situationer, som erbjuder verbala godkännande inte längre är ett alternativ. Undertecknandet av ett skriftligt intyg som intygar att samtycke är det mest accepterade sättet för en individ att bevilja tillstånd för en viss handling. Totalt finns det tre grundläggande typer av samtycke former: den medicinska och dentala medgivande, föräldrarnas medgivande och sysselsättnings medgivande.

En läkare och tandläkare medgivande används ofta av sjukhus, läkare och tandläkare för att få tillstånd från en patient att gå vidare med en specifik behandling. Formuläret anger vanligtvis patienten har informerats om hans tillstånd, förstår den föreslagna planen för behandling och är medveten om eventuella risker med behandlingen. Formuläret kommer också att släppa allmänhet sjukhuset eller enskilda utövare från ansvar bör eventuella negativa effekter av behandlingen ske.

De föräldrarnas samtycke former är den största kategorin av blanketter tillgängliga. Den innehåller tre typer av samtycke former-föräldra läkare och tandläkare medgivande, tillfälligt förmyndarskap medgivande och föräldra resor medgivande. Var och en av formerna används när minderåriga barn är inblandade och kan inte lagligt ge samtycke på egen hand. En förälder eller vårdnadshavare är skyldig att skriva under blanketten på uppdrag av barnet. I vissa fall kan dessa rättigheter beviljas en icke-förälder eller vårdnadshavare med föräldern gett sitt godkännande.

Föräldra läkare och tandläkare medgivande fungerar på samma sätt som den allmänna medicinska och dentala samtycke version med den största skillnaden är att det ger föräldern ansvaret för att bevilja tillstånd på uppdrag av det underåriga barnet innan proceduren sker. Föräldrareseformer används när ett minderårigt barn är åtföljs under resa med en icke-förälder eller förmyndare. Denna form är också typiskt åtföljs av en akut medicinsk och dental samtycke, som säger att den som reser med barnet har rätt att tillåta akut medicinsk eller tandvård i händelse av att den förälder till målsman inte kan nås för att bevilja tillstånd. Tillfälliga förmyndarskap former tillåta en förälder att bevilja tillfälliga föräldrarättigheter till en icke-förmyndare på uppdrag av barnet. Dessa används vanligtvis när en förälder är oförmögen eller otillgänglig och det underåriga barnet vårdas av en nära vän som annars inte skulle ha några föräldrarättigheter över barnet.

Sysselsättning samtycke former är i grunden tillstånd för en potentiell arbetsgivare att kontrollera ett jobb sökandes bakgrund och / eller kreditupplysning. De är utformade för att säkerställa sökandens bakgrunden är av några juridiska frågor och att hans kredit är i god status. Den kreditupplysning formen typiskt endast för arbeten som skulle kräva att sökanden att medverka med finansiella frågor inom företaget. Dessa former kan också användas för icke-arbetssituationer, till exempel ansöka om ett billån, köpa ett hem eller få olika säkerhetsprövning.

  • Folk kan bli ombedd att underteckna samtycke former för ett antal olika skäl.
  • I många amerikanska jurisdiktioner kan ett barns förälder eller vårdnadshavare välja en tillfällig proxy som kan samtycka till ett barns medicinsk behandling.
  • En tandläkare kan be en förälder att underteckna ett medgivande innan du fortsätter med behandlingen på ett barn.
  • I nödfall kan samtycke inte vara nödvändigt för livräddande behandling.