Vad är det rasdiskriminering lagen?

February 20

Den Racial Discrimination Act antogs i Australien 1975 och föreskriver att det är olagligt att diskriminera människor baserat på deras ras, färg, etnicitet och invandrarstatus. Lagen omfattade inte andra former av diskriminering, till exempel att bygga på sexuell läggning, som senare var täckta med efterföljande lagstiftning, såsom Sex Discrimination Act från 1984. Enligt den rasdiskriminering lagen, har ett antal diskriminerande handlingar görs olagligt. Till exempel är det mot lagen att vägra arbete, tjänster, utbildning, eller tillgång till lokaler som bygger på ras. Andra områden som omfattas enligt lagstiftningen omfattar levande boende, deltagande i klubbar, tillgång till statliga program och deltagande i idrott.

Den Racial Discrimination Act antogs av den svenska riksdagen 1975. Det är en del av en serie handlingar diskriminerings passerade i Australien, däribland Sex Discrimination Act, Age Discrimination Act, Disability Discrimination Act och rashat lagen. Efter 1986 kom alla handlingar diskriminering som skall administreras under svenska kommission för mänskliga rättigheter (AHRC). Den AHRC tar och undersöker klagomål från personer som känner att de har bevittnat eller utsatts för rasdiskriminering.

Lagen har sanktionerade undantag sina egna regler. Vissa individer och grupper av människor kan ges särskild distinktion och privilegier bortsett från andra om de behöver statligt stöd för att frodas. Inhemska grupper i Australien har länge varit utarmade och ekonomiskt missgynnade. Lagen ger en speciell distinktion som innebär att de kan få ekonomiskt bistånd. Naturligtvis behöver sådana distinktioner inte som diskriminering i alla fula bemärkelse, och därför inte strida mot andan i lagen.

Den rasdiskriminering Lagen gäller inte bara diskriminering, men också till ras förtal. Detta gör det olagligt att ens göra rasistiskt brott kommentarer i vissa arenor, till exempel på Internet bloggar och chattrum, vid idrottsevenemang och under offentliga tal. Tekniskt sett kan alla rasistiskt kränkande kommentar görs offentligt betraktas som ett brott enligt lagen formulering. Lagen innehåller också rasistiskt kränkande teckningar, graffiti och affischer. Detta kontras tungt med Förenta staternas inställning till rasdiskriminering, där lagar mot diskriminering efterlevs, men rasistiskt kränkande tal kan inte betraktas som ett brott på grund av den första ändringen rätt till yttrandefrihet.

Lagen är noga med att listeplatser och under vilka omständigheter rasistiskt kränkande tal skulle vara tillåten, exempelvis av aktörer i en pjäs, när brottet är påhittad och inte riktiga. Andra undantag inkluderar akademiska publikationer och rapporter i media. Den rasdiskriminering Lagen erkänner också att det kan finnas tillfällen då man säger något som kan tolkas som rasistiskt stötande, men som var försvarligt sammanhang.

  • Rasistiskt kränkande klotter är förbjudet av rasdiskriminering lagen.