Hur kan jag förbereda för en anställningsintervju?

October 14

Det råder ingen tvekan om att en anställningsintervju kan vara en av de mest stressande händelser i en människas vuxenlivet. Rädsla för det okända, rädsla för offentliga avvisande och rädsla för personlig kritik alla samlas i ett möte, och har en potentiell karriär fäst vid den hjälper inte alltid frågor. Så hur ska du förbereda för en anställningsintervju? Det är ofta en kombination av noggrann forskning, psykologi och en förmåga att tänka på fötterna. Någon kommer att få det jobbet, och det finns ingen anledning till varför det inte skulle vara du.

Ett sätt att förbereda sig för en anställningsintervju är att göra en hel del forskning. Du måste ta reda på så mycket du kan om kraven för jobbet, företagets produktlinjer, branschens standard lön för positionen, intervjuaren och vad du kan lära dig. En intervjuarens uppgift är inte bara att rekommendera de mest kvalificerade sökande, men också för att sålla ut den minst kvalificerade. För att förbereda för en anställningsintervju, kunskap om företaget och dina unika kvalifikationer för tjänsten är din bästa allierade.

Ett annat sätt att förbereda sig för en anställningsintervju är att arbeta på dina personliga presentationsteknik. Vänta inte för dagen av intervjun för att ta hand om skönhetssalonger behov. Intervjuare kan berätta om du nyligen har omarbetats ditt utseende för att framstå som mer professionella. Se till att dina kläder passar ordentligt och är skrynkelfri. Iklädd en obekväm kostym och slips kan påverka hur du uppför dig under anställningsintervjun.

När du förbereder dig för en anställningsintervju, observera hur du talar och interagera med andra. Tycker du uttrycka dina idéer tydligt? Vill du aktivt lyssna på andra? Dessa är de saker intervjuare märker, tillsammans med en brist på ögonkontakt eller ovanligt korta svar.

Vissa arbetssökande förbereda för en anställningsintervju genom att utföra sina egna håna intervjuer. En pålitlig vän eller ens en professionell jobbcoach kan fungera som ett surrogat intervjuare, frågar många av samma frågor en riktig intervju kan ställa. Dessa människor kanske kan erbjuda objektiva kritik om dina prestationer. Du kanske inte märker oroshärdar såsom en defensiv kroppshållning eller dålig förmåga att lyssna. Någon som har genomfört intervjuer innan kanske kan utvärdera dina styrkor och svagheter, vilket ger dig en möjlighet att förbättra innan den riktiga intervjun dagen.

Det finns också många resurser för att hjälpa arbetssökande förbereda för en anställningsintervju. Självhjälps band kan vara tillgängliga på ett offentligt bibliotek, tillsammans med böcker om sysselsättningsökningar. Många städer har program inriktade på att hjälpa fördrivna eller förstagångsarbetare hitta arbete. De kan erbjuda klasser om hur man förbereder sig för en anställningsintervju eller tillhandahålla jobbcoacher som kan utföra håna intervjuer. Nyckeln till en lyckad anställningsintervju är förberedelser, så du bör ge någon anställningsintervju samma vikt som du skulle ge jobbet den representerar.

  • Öva förmåga att lyssna med en kompis kan hjälpa en individ att förbereda för en anställningsintervju.
  • Att kunna samtala lättvindigt kan vara viktigt när intervjua för ett jobb.
  • Korrekt förbereda för en intervju är nyckeln till framgång.
  • Kandidaterna ska klä på lämpligt sätt för en anställningsintervju.
  • En intervju kan gå bättre efter att ha gått igenom håna intervjuer.