Vad är en pedunculated Fibroid?

May 14

Uterinfibroider är icke-cancerösa tumörer som växer på insidan eller utsidan av livmodern. Vissa muskelknutor är helt innesluten inom de muskulösa väggarna i livmodern, och andra sticker ut från livmoderväggen. En annan typ av fibroid, kallas en pedunculated fibroid, växer på en stjälk-liknande struktur fäst vid ytan av livmodern.

Fibroider är tänkt att utvecklas som ett resultat av dysfunktion i en gen som reglerar tillväxten av livmoderceller. När genen är dysfunktionell, cellerna börjar delar sig snabbare, vilket resulterar i bildandet av en godartad tumör. Vissa riskfaktorer tros öka sannolikheten för att en kvinna kommer att utveckla en eller flera muskelknutor. Dessa riskfaktorer inkluderar användning av preventivmedel medicinering i tidiga tonåren och en hög konsumtion av rött kött. Kvinnor med afrikanskt ursprung har också en ökad risk för muskelknutor.

De flesta muskelknutor är små och asymtomatiska. För vissa kvinnor kan dock myom orsaka betydande smärta och obehag. Möjliga symtom på muskelknutor inkluderar onormal menstruationsblödning, allvarlig livmoder kramper och matsmältningsproblem. Vissa kvinnor har fertilitetsproblem, och kvinnor som är gravida har en ökad risk för komplikationer såsom abruptio placentae, där moderkakan lossnar från livmoderväggen. En pedunculated fibroid har liknande riskfaktorer och kan orsaka större smärta än myom av andra typer. Detta beror på extrem smärta kan uppstå om stjälken av en pedunculated fibroid blir vridna.

Eftersom de flesta Myom är asymtomatiska, muskelknutor i allmänhet diagnostiseras under rutingynekologiska undersökningar. När muskelknutor är asymtomatiska, ofta är behandlingen onödigt, men womanâ € s läkare kan övervaka tumören med jämna mellanrum. På grund av strukturen av tumören, är en pedunculated fibroid mer benägna att ge symtom och diagnos är därför ofta görs på grundval av symtom, följt av ett ultraljud för att bestämma placeringen och storleken på tumören.

Pedunculated fibroid behandling kan åstadkommas på ett av tre sätt. Symtomatisk behandling ingår mediciner för att kontrollera smärta och rikliga menstruationer. Till exempel kan orala preventivmedel rekommenderas för kvinnor med myom, eftersom de kan minska tyngden av menstruationsblödning. Vissa läkemedel kan tillfälligt krympa fibroids och minska smärta.

Eftersom medicinering kan ge endast tillfällig symptomlindring, kan kvinnor med smärtsamma pedunculated myom välja kirurgiskt fibroid avlägsnande eller krympning. Fibroids kan permanent och helt bort endast via operation, men en del kvinnor väljer en mindre invasiv procedur som kallas livmoderartär embolisering. I detta förfarande, är krympning av fibroid uppnås genom att minska sin blodtillförsel; tumören inte helt bort, men krympning leder i allmänhet till förbättring av symtomen. Varken kirurgi eller livmoderartär embolisering kan förhindra att nya myom från att växa.

  • För vissa kvinnor kan myom orsaka betydande smärta och obehag.
  • En pedunculated fibroid, växer på en stjälk-liknande struktur fäst vid ytan av livmodern.
  • P-piller kan vidtas för att kontrollera överdriven menstruationsblödning orsakad av muskelknutor.
  • Ett ultraljud bestämmer placering och storlek på fibroid.
  • Förekomsten av myom kan orsaka onormal flytningar.