Vad är Forklift försäkring?

May 18

Gaffeltruck försäkring är en specialitet försäkringsprodukt som ger täckning för gaffeltruckar, deras operatörer och ansvar i samband med användning av en gaffeltruck på en arbetsplats som ett lager eller byggarbetsplats. Företag som använder gaffeltruckar kanske vill överväga denna produkt för ytterligare ansvar täckning. Många försäkringsbolag erbjuder det eller kan hänvisa sina kunder till en garant som kan generera en policy för detta ändamål. Kostnaderna varierar och brukar bero på vilken typ av hissar används, hur tungt utnyttjade de är, och andra faktorer som de typer av arbetsplatser där företaget har truckar på plats.

Liksom annan tung utrustning, kan en gaffeltruck vara farligt. Operatörer och truckar behöver inte bära försäkring och många allmänna ansvarsförsäkringar ger grundläggande täckning, men extra försäkring kan vara fördelaktigt. Företag kan ofta sänka kostnaderna på sina försäkringar genom att använda certifierade truckförare och införande vissa grundläggande säkerhetsrutiner för att förbättra förhållandena på jobbet. Dessa åtgärder bör bidra till att minska risken för olyckor.

Om gaffeltruckar är i bruk, bör företaget kontrollera om de är täckta eller undantagna enligt den allmänna ansvarsförsäkring politik, och hur mycket täckning är tillgänglig via denna politik, om den är längre truckar och deras operatörer. Om täckningen inte tillgodose behovet, kan företaget köpa en separat truck försäkring eller begära en ryttare för en befintlig politik. Det kan vara billigare att köpa en gaffeltruck försäkring ryttare, eftersom företaget kan få det som en del av en paketlösning med en större policy.

Truck Försäkringen ska ge täckning för förluster av egendom och vinst. Detta inkluderar täckning för skador orsakade av en felaktigt drivs gaffeltruck samt förlust eller skada på gaffeltruck själva. Policyn kan också ge ansvar täckning för operatören. I händelse att någon väcker talan om skadestånd i spåren av en gaffeltruck olycka, kan försäkringen hjälpa till med att betala kostnaderna för försvaret, samt eventuella skadestånd om ärendet går dåligt i domstol.

Försäkringsbolag som fokuserar på bygg- och relaterade industrier är ofta en bra resurs för gaffeltruck försäkring. De har erfarenhet inom detta verksamhetsområde och kan hjälpa kunder med försäkring på andra typer av tung utrustning som bulldozers och traktorer om de används på arbetsplatsen också. En ansedd försäkringsagent borde kunna ge råd om de bästa politiska alternativ och kan se till att kunderna undviker överförsäkring, där de köper fler försäkringar än de behöver eller oavsiktligt dubbla upp politiken.

  • Korrekt gaffeltruck utbildning minimerar förekomsten av olyckor.
  • Forklift försäkring ger täckning för truckar och deras operatörer.