Hur väljer jag det bästa GAAP programvaran?

January 19

Teknik är mycket fördelaktigt för företag som behöver använda och följa god redovisningssed (GAAP) i näringslivet. GAAP programvara representerar specifika typer av teknik som ett företag kan använda för att spela in finansiell information elektroniskt. Välja den bästa GAAP programvara kan medföra föremål som kostnad, användning och tillgänglighet för uppgraderingar i framtiden. Användningen av teknik i todayâ € s affärsklimat möjliggör för både små och stora företag att använda bokföringsprogram. I vissa fall kan en revisionsbolag vara till hjälp för att avgöra vilken programvara som är bäst för företaget.

Även teknikkostnader kan fortsätta att minska för vissa mjukvara eller hårdvara som tekniken förbättras, kan GAAP programvara ibland vara kostnads ​​oöverkomliga. Till exempel behöver små företag vanligtvis inte har de resurser som krävs för att fullt ut genomföra en bokföringsprogram paket. När kostnaden blir ett problem, kan ett företag välja att välja GAAP programvara som startar små och sedan lägga till andra pjäser på det ursprungliga paketet. Till exempel kan ett litet företag börjar med en eller två redovisning mjukvarumoduler till låg kostnad och sedan köpa mer när företaget växer. Större företag kan även använda mjukvara på ett liknande sätt, med början liten och att få fler bitar som behövs.

Användningen av GAAP programvara kan också påverka valet för teknik i en companyâ € s affärsverksamhet. I vissa fall kan det vara rekommenderat GAAP programvara från revisionsbolag eller Financial Accounting Standards Board (FASB), den organisation som ansvarar för att skapa GAAP. Dessa rekommendationer är viktigast för företag som arbetar inom tekniska branscher som har särskilda redovisningsprocesser för affärsinformation. Ett företag kan behöva använda samma bokföringsprogram som sin revisionsbolag, exempelvis så att överföringen av information är lättare än att använda en annan programvarusystem. Användningen av ett märkes programvarusystem kan vara bäst om det företag som tillhandahåller tekniken har en konkurrensfördel på marknaden.

GAAP stannar sällan samma på lång sikt; FASB gör ständigt justeringar för att förbättra den finansiella rapporteringen för företagen. Därför måste GAAP mjukvaru ett företag använder också kunna hålla uppgraderas för förändringar i redovisningsprinciper. Tekniken företaget bakom mjukvaran måste ha förmåga att uppgradera mjukvara för nya redovisningsprinciper utan att stänga av hela systemet. I vissa fall, att få varje modul uppdateras vid olika tidpunkter kan faktiskt vara det bästa alternativet här. Detta kan bidra till att undvika kostsamma uppgraderingar som kan skapa svåra kontinuitetssituationer med bokföringsprogram.