Vad är Vatten Distribution?

October 10

Vattendistribution är processen att föra vatten till konsumenterna. Det tar ett antal former runt om i världen från tryck kommunalt vatten som levererar vatten direkt i hemmen för att färdas tankerstammar som distribuerar vatten till samhällsåtkomstpunkter. Fördelning av vattenresurserna brukar övervakas av en statlig myndighet, även om privata verktyg kan också vara inblandade.

Vatten är en ändlig resurs. Worldwide, leveranser av sötvatten är begränsade och det finns vissa områden där vattenbrist är en viktig fråga. Låga vattentäkterna är särskilt trycka i ökenområden och regioner som har drabbats av miljöföroreningar. Vattendistribution handlar inte bara om att få leveranser av vatten till människor som behöver det, utan om att fördela vatten för att se till att den används på ett effektivt och för att ge tillgång till rent vatten för så många som möjligt.

Processen för vattenfördel börjar med att identifiera en källa för vatten och bestämma vilken typ av behandling kan behövas för att göra den användbar. Vattnet förs genom behandlingsanläggningar och in distributionssystem, inklusive nätverk av rör, kanaler och akvedukter. Förflyttning av vatten genom systemet styrs av tjänstemän som fattar beslut om när man ska släppa vatten för distribution och hur mycket att släppa taget.

Vattnet är också ständigt övervakas för tecken på att föroreningar introduceras. Detta kan inkludera kemiska och biologiska föroreningar som kan utgöra ett hot mot människors hälsa, och kräver vattenmyndigheter för att begränsa vattenfördel tills oönskade ämnen i vattnet kan lösas. Vattendistribution handlar om säkerheten för vattenförsörjning från oavsiktliga eller oavsiktlig förorening. När vattnet är förorenat, är det kostsamt och svårt att städa upp.

I områden där vattenbrist är närvarande, innefattar distribution management vatten gör svåra beslut om hur man skall fördela vattenresurserna. Verktyg kan begränsa tillgången på vatten till vissa tider på dagen för att skära ner på användning och medborgarna kan uppmuntras att bevara vatten så mycket som möjligt. Böter och differentierade prisstrukturer kan användas för att bestraffa hushåll med hög vattenanvändning för att främja bevarandet.

Förutom att tillgodose behoven hos enskilda konsumenter, måste personer med ansvar för vattendistribution tänka industri- och jordbruksresurser vatten. Avbrott i vattenförsörjningen kan resultera i kostsamma förseningar som kan ha en dominoeffekt. Minskad tillgång på färskvaror, till exempel, kan leda till osäker livsmedelsförsörjning och behovet av att importera livsmedel för att kompensera skillnaden, och dessa problem kan bli utdragen.

  • Vatten på flaska är ofta distribueras i områden där rent dricksvatten är inte tillgänglig.
  • Vattendistribution tar in vatten i hemmen.
  • Romarna använde akvedukter för att transportera vatten till större städer för användning i badhus, fontäner och privata hem.