Besluta om du behöver Livförsäkring i Kanada

July 24

Bygga din egendom är ett sätt att se till att din familj kommer att tas om hand - livförsäkring är en annan. Även livförsäkring behövs av vissa kanadensare, kan andra gå utan det om deras egendom lätt kommer att täcka utgifter i samband med deras död. Behöver du en livförsäkring? Här är några tips som hjälper dig att ta reda på.

Du behöver livförsäkring om:

  • Någon du stödjer kommer fortfarande att behöva din inkomst när du är inte längre vid liv för att förtjäna det.
  • Du är sannolikt att dö lämnar en stor skuld och du vill att den betalat utan att äta till huvudstad i din egendom.
  • Du vill skapa en fond för att betala begravningskostnader, skatter och bouppteckning avgifter.
  • Du vill lämna pengar du annars inte skulle behöva en familjemedlem, vän, eller välgörenhet.

Du behöver inte livförsäkring om:

  • Du behöver inte någon som är beroende av dig för stöd.
  • Du har inga stora skulder eller kostnader.
  • Du har gott om kontanter eller egendom i din egendom för att betala begravningskostnader, skatter och bouppteckning avgifter.
  • Du behöver inte behöver eller vill ha extra pengar för att lämna för att familj, vänner eller välgörenhetsorganisationer.