Siffror i Base 12

April 18

För vissa yrken eller fritidsintressen, kan det krävas för att visa information i "base 12." Till exempel kan du behöva visa antalet dussintals ett objekt, följt av antal singlar i ett objekt. Om du hade 15 objekt, till exempel, kanske du vill att bildskärmen ska vara 01:03.

Det finns ett par olika sätt att närma sig detta problem. Det första är att göra matten och sätta ihop en sträng som representerar de färdiga siffror. Anta till exempel att det ursprungliga antalet är i cell B7. I cell C9 kan du placera följande:

= INT (B7 / 12) & ":" & HÖGER ("00" & MOD (B7,12), 2)

I detta fall, om B7 innehöll siffran 345, skulle C9 innehålla strängen 28:09. Om du hellre vill arbeta med raka siffror, kan du använda följande formel i cell C9:

= INT (B7 / 12) * 100 + MOD (B7,12)

I detta fall skulle cell C9 innehålla 2809, vilket lätt skulle kunna visas i den slutliga formatet genom att ställa in anpassade talformat för cellen som 0 ":" 00.

Oavsett vilken metod du väljer, bör du veta att du inte kommer att kunna använda resultaten i alla matematiska funktioner. Informationen som visas är gjort så endast för detta ändamål-display.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2540) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Numbers i Base 12.