Geometrin av Projektil Motion

February 16

Projektil rörelse är den rörelse av en "kastas" objekt (baseboll, kula, eller vad som helst) när den färdas uppåt och utåt och sedan dras tillbaka nedåt genom tyngdkraften. Studien av kaströrelse har varit viktigt genom historien, men det blev verkligen kommer under medeltiden, när människor utvecklade kanoner, katapulter, och tillhörande krigsmaskiner. Soldater behövde veta hur man ska peka sina kanoner så deras kanonkulor skulle slå sina avsedda mål.

Geometrin av Projektil Motion

Galileo Galilei (AD 1564-1642), som är känd för att visa att jorden kretsar kring solen, var den första att nysta gåta kaströrelse. Han upptäckte att projektiler röra sig i en parabolisk bana (som parabeln

Geometrin av Projektil Motion

till exempel). Den föregående figuren visar hur en kanon (om de syftar till en viss vinkel och bränns vid en viss hastighet) skulle resa längs denna parabel.

Utan luftmotstånd, en projektil sköt i 45 ° vinkel (exakt hälften av en rät vinkel) kommer att resa längst. När du faktor i luftmotstånd, dock maximalt avstånd uppnås med en grundare tändvinkel på 30 ° till 40 °, beroende på flera tekniska faktorer.