Vad är Trafikteknik?

June 15

Trafikteknik är ett ämnesområde som omfattar ett antal anläggnings discipliner. Det rör sig med att designa transportsystem, som syftar till att skapa säkrare, effektivare och mer kostnadseffektiva system för världen. Trafikteknik hanterar traditionellt saker som broar, vägar och järnvägar, samt trafikljus, skyltar och andra signaler. Modern trafikteknik gör också användningen av mer avancerad teknik, som till exempel trafiksensorer, dynamisk skyltning, och centrala datorer för att hantera trafikmönster i ett försök att lindra trängseln.

Historien om trafikteknik kan spåras tillbaka tusentals år, till de stora vägarna i de gamla imperierna, som Rom. Tidiga vägar byggda för att hålla i den stadiga utvecklingen av människor och hästar, och var i allmänhet utformade för att hålla i hundratals år. Trafikflödena var inte ett problem förrän långt senare, när tätbefolkade stadsområden upplevt flaskhalsar och farliga trafikmönster, även i en ålder av hästdragna vagnar. Stora gator antogs att försöka begränsa detta problem, och som svar på användningen av smala gator som barrikader under många av de stora revolutionerna av det 19th århundradet.

I tidig och mitten av 20-talet, med tillkomsten av bilen, blev trafikteknik en ännu viktigare disciplin. I USA, trafikteknik såg en enorm boom under 1950-talet. 1956 Federal-Aid Highway Act antogs, sätta grunden för ett nationellt Interstate Highway-system, löst baserad på den tyska Autobahn. Tidig trafikteknik i USA var därför till stor del inriktad på strategiska beslut, som en Interstate systemet sågs som nödvändigt att ha ett säkrare hemland.

Eftersom trafiken ökat i USA och utomlands, särskilt i storstadsområdena, öppnat nya områden i studien i trafikteknik. Finite utrymme inom städerna för vägar gjorde dem särskilt känsliga för flaskhalsar, eftersom de couldnâ € t helt enkelt kontinuerligt breddas, så blev normen för Interstate systemet i mer lantliga och förortsområden. Hantera trafikflödena blev ett stort projekt, som ingenjörer försökte simulera och modell trafik till bäst förutsäga var lamporna ska placeras, hur de ska tt och hur vägar kan förskjutas för att öka transporteffektiviteten.

Moderna kommunikationer och sensorutrustning gav en enorm välsignelse för trafikteknik, genom att ge den mer informativa verktyg för att simulera trafikflöden i realtid. En särskilt avancerat system som infördes tidigt var NAVIGATOR eller Advanced Transport Management System. Det konstruerades i Atlanta i täten fram till 1996 OS, i ett försök att minimera de negativa effekterna av ytterligare två miljoner besökare till Atlantaâ € s redan spricker-at-the-sömmar trafik rutnät.

NAVIGATOR systemet använder mer än 450 slutna krets TV-kameror att titta trafiken, och massiva batterier av radar och videodetektorer för att snabbt identifiera olyckor eller morrar så hjälp kan sättas in. Systemet var också en av de största tidiga installationer av trafikmätning på on-ramper, låta bilar på gradvis rännil att minska överbelastningen och stoppade trafiken på Interstate själv. Mer än femtio utbytbara skyltar och informationskiosker spridda över hela staden slutföra systemet, vilket gör att centrala styrenheter förmågan att dynamiskt flytta gallret och omedelbart varna bilister till förändringarna.

  • Trafikteknik kan studera bridge säkerhet.
  • Trafikingenjörer bedömer trafikmönster och ge rekommendationer om hur man bäst kan förbättra dem.
  • Trafikteknik i USA såg en boom när det nationella Interstate Highway System påbörjades.
  • Trafikteknik hanterar placering av stoppljus.