Vad är bolagsrätt?

November 1

I affärsjuridik, är företagen lag ett begrepp som används för de former av lag som styr olika företag, företag och andra näringslivsorganisationer. De viktigaste syftena med företagen lag är att säkerställa att företag stora och små följa reglerna i lag i ett företags hemland och att medel och resurser fördelas i de mest lika lönsamma sätt. Även känd som lagen näringslivsorganisationer, berörda dominerande enheterna är företag, begränsade och obegränsade bolag, kommanditbolag, handelsbolag med begränsat ansvar, ideella organisationer, partnerskap och enskilda firmor.

Företag lag erkänner ett företag eller bolag som en separat juridisk person. Detta innebär att grupper av människor som har kommit tillsammans med gemensamma mål, finansiella tillgångar och avsikten att generera intäkter betecknas som en separat juridisk person. Den "juridisk person" avgränsning bidrar till att skydda enskilda ägare och investerare, vilket begränsar deras ansvar bör de företag upplever betydande förluster i vinst eller skadliga stämningar.

Ett av kännetecknen för företagen lagen är upprätthållandet av vissa krav på affärsetik. Företag lag övervakar moraliska och etiska sidan av näringslivet, att se till att både individer och företag som helhet följa praxis som är både etiskt och följer lagarna i de länder där företagen är bosatta. Etik ekonomi, personal, marknadsföring, produktionsrättigheter, försäljning och teknik är de vanligaste områdena affärsetik som granskats under lärosatser företagen lag.

Bruket av bolagsrätten faller under kategorin av företag lag, även om det bär en slående skillnad i omfattning. Medan företagen lag gäller för både stora och små företag, inklusive ideella organisationer och stiftelser, är bolagsrätt fokuserad enbart på agerande stora företag och företag. Även målen för båda typerna av affärsjuridik liknar de frågor som storföretagen står inför är unika och kräver speciella regler och etiska överväganden. En av de mest diskuterade frågorna i stora affärskretsar är företags brott, där ett företag bedriver kriminellt beteende, vilket i allmänhet innebär ekonomiska frågor.

Även bolagsrätt håller sitt öga på utvecklingen av storföretagen, bruket av corporation sula - garanterar laglig rätt till en ägar företag eller organisationer - en annan typ av företag lag. Under corporation enda lagar, har en individuell införlivad kontor och är den enda personen ombord på det utrymmet. Denna typ av bolag lag skyddar dessa små föreningar och tillåter den verksamhet som ska passeras, i god tid, från ett kontor ägare till en annan, att bevilja varje ny tjänsteman samma rättigheter som den tidigare. Kyrkor övervakas av en religiös officer är ett vanligt exempel på bolag sula.

  • Företag lag erkänner ett bolag som en separat juridisk person.