Vad är en entreprenör förslag?

May 9

Ett förslag entreprenör är en skriftlig kontur som innehåller de viktigaste villkoren för projektet vara slutfört av entreprenören. Ett förslag entreprenör brukar utarbetats efter entreprenören har talat med kunden för att bedöma hans eller hennes behov samt den tid och de resurser som entreprenören måste ägna åt projektet. Ett förslag entreprenör innehåller generellt sådan information som en beräknad kostnad eller "citat" och betalningsvillkor, namn och adress på både entreprenören och kunden, en detaljerad beskrivning eller ritning av projektet, samt start- och slutdatum.

Det är inte ovanligt att en individ eller organisation för att samla in mer än en entreprenör förslag från olika entreprenörer och använda dem som projekt bud. Men när man jämför olika förslag, bör man ta hänsyn till huruvida entreprenören har inkluderat materialkostnader. Kunden bör också notera vilka, om några, ansvarsområden entreprenören har skisse som sin egen utöver det färdiga projektet. Till exempel, om projektet är byggrelaterade, kan det krävas att antingen kunden eller entreprenören får vissa bygglov. Förslaget entreprenör bör också notera huruvida entreprenören kommer att ta ansvar för försäkringar, garantier och projekt sanering.

Om kunden väljer att acceptera entreprenören förslaget, kanske han eller hon väljer att utföra grundläggande due diligence före undertecknandet av slutliga kontrakt eller avtal. Due diligence frågor kan vara att be entreprenören för hans eller hennes yrkesmässiga projektreferenser, affärs registreringsnummer, eller namnet på entreprenörens försäkringsgivare, om tillämpligt. Som tvister entreprenadavtal är inte ovanliga, bör kunden också gärna kolla med sin lokala Better Business Bureau (BBB) ​​att avgöra huruvida tidigare kunder har lämnat in några klagomål över den blivande entreprenören.

Ett förslag entreprenör kan kräva att kunden lägger fram en handpenning innan du påbörjar projektet. Det är inte heller ovanligt att ett förslag entreprenör att beskriva mellanliggande betalningar för olika projekt milstolpar. Det är dock upp till kunden att säkerställa milstolparna har slutförts innan du betalar entreprenören, och att samla in ett undertecknat kvitto från entreprenören för alla betalningar som görs kontant.

  • Om kunden väljer att acceptera entreprenören förslaget, kan de utföra grundläggande due diligence före undertecknandet av slutliga kontrakt eller avtal.