Vilka är de stadier av lungcancer Progression?

October 28

Lungcancer är en förödande sjukdom som är en av de vanligaste formerna av cancer. 2010 uppskattningar för lungcancer i USA ensamt föreslå att 222.520 nya fall kommer att inträffa och 157.300 dödsfall kommer att hänföras till sjukdomen per år. Förstå utvecklingen av lungcancer är en viktig del av att lära sig om sjukdomen.

Det är viktigt att förstå att det finns flera typer av lungcancer. Småcellig cancer är ofta kopplad till rökning och innebär små celler som snabbt förökar att bilda stora tumörer. Icke-småcellig lungcancer, som utgör de flesta fall, kommer i fyra huvudtyper: skivepitelcancer, vilket skapar tumörer i luftrören; adenokarcinom, vilket påverkar slemkörtlarna; bronchioalveolar, vilket orsakar luftsäcken tumörer; och stor cell icke-differentierade karcinom, vilket tenderar att attackera den yttre ytan av lungorna.

I småcellig lungcancer progression, det finns två huvudfaser. Om tumören finns endast i en lunga och lokaliserat område, det sägs vara i begränsade scenen. Tumörer eller cancerösa celler i båda lungorna eller i andra organ är indikativ för den omfattande steget. Alternativ behandling och prognos kommer att variera beroende på scenen och mängden spridning.

De flesta medicinska experter dela icke-småcellig lungcancer progression i fyra distinkta steg med flera ytterligare understeg. I steg ett, är tumören mindre än 3 centimeter över och har inte invaderat lymfkörtlar eller andra organ. Steg två uppstår när celler har nått lymfkörtlarna, eller det har invaderat luftrör eller växer genom slemhinnan i lungan. I steg tre, kan tumören vara större eller har vuxit upp i flera tumörer i en lunga lob. Steg fyra uppstår när cancern har spridit och invaderade andra organ i kroppen, inklusive hjärnan eller levern.

Analys av lungcancer progression brukar övervakas genom regelbunden testning. Några av de tester en läkare kan använda för att kontrollera om lungcancer progression inkluderar beräknad topomography (CT) skanningar, magnetisk resonans bildspråk (MRI) försök eller ben skannar. Dessa kan visa nivån invasivt samt tidiga tecken på metastaser tillväxt. Tecken på lungcancer utvecklas kan visa att behandlingen inte fungerar och kan kräva en annan strategi.

Symptom i samband med lungcancer progression är att öka andningsproblem. Smärta i bröstet, blodiga hosta och andnöd är vanliga symtom. Dessutom kan patienterna bli föremål för lunginfektioner och lunginflammation, och måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undvika sjukdom.

Det finns behandlingar för lungcancer som kan vara framgångsrika i att stoppa sjukdomen. Några vanliga metoder för att angripa sjukdomen inkluderar kemoterapi, strålning och kirurgi. Generellt är den tidigare cancern fångas, desto effektivare behandling. Läkare kan också ha möjlighet att förskriva läkemedel för att lindra symptom i samband med lungcancer progression.

  • Cigaretter, som är nära förknippade med lungcancer.
  • Det finns flera typer av lungcancer.
  • Ett mänskligt andningsorganen.
  • Strålbehandling kan vara ett alternativ när lungcancer har spridit sig till hjärnan eller lymfkörtlar.
  • Kirurgi kan utföras i lungcancerpatienter tidigt stadium.
  • Ihållande hosta kan vara ett symptom på lungcancer.
  • Trötthet och depression kan vara tidiga tecken på lungcancer.