Vad är Analytiska förfaranden?

March 5

Analytiska procedurer är en del av den finansiella revisionen. Revisorer använda dessa förfaranden för att testa den finansiella information som utarbetats av kunden. Under testfasen, revisorer omarbeta informationen för att säkerställa att den är korrekt och följer nationella redovisningsstandarder. Några vanliga typer av analytiska förfaranden inkluderar: jämföra aktuell information mot tidigare beskattningsår, beräkna nyckeltal och begära information från externa källor för att jämföra mot companyâ € s interna register. Revisorer får använda en eller alla av dessa förfaranden för att testa en clientâ € s finansiella information.

Historiska recensioner av redovisningspappersarbete ge revisorer för att skapa en standard nivå av förväntan för en klient. Revisorer som bedriver flera upprepade granskningar har normalt en tydligare bild av vad clientâ € s uppgifter ska se ut. Vid användning av analytiska förfaranden för att jämföra information som försäljning, noncollectable konton, diverse kostnader eller andra objekt, kan revisorerna avgöra om oegentligheter förekommer i den finansiella informationen. Revisorer använder vanligtvis dessa förfaranden vid översynen specifika konton eller andra utvalda delar av clientâ € s bokföringspappersarbete eller information.

Finansiella nyckeltal hjälper Revisorerna arbetar genom en översyn av information genom att testa informationen direkt från clientâ € s bokslut. Analytisk granskning som använder nyckeltal ge revisorer för att snabbt avgöra om företaget har aktuell finansiell information som är väsentligt annorlunda än tidigare perioder. Ett annat sätt revisorer använda finansiella nyckeltal är att jämföra companyâ € s information till utomstående källor. Denna användning av analytiska förfaranden säkerställer företaget är inte signifikant från andra inom samma bransch. Stora skillnader i en companyâ € s nyckeltal kan indikera felaktig bokföringsrutiner som tillämpas för finansiell information.

En annan användning av analytiska förfaranden är att begära information från en clientâ € s kunder att jämföra mot companyâ € s interna register. Denna del av processen fokuserar ofta på kundfordringar, leverantörsskulder eller bankinformation. Revisorer skicka ut ett officiellt brev med begäran klienten avslöja saldon avseende dessa konton, och sedan revisorerna jämföra den informationen med samma månad i clientâ € s redovisning huvudbok. Om skillnader finns mellan de två figurerna, kommer revisorerna att behöva gräva djupare i liggaren och upptäcka orsaken till skillnaderna.

Andra typer av analytiska förfaranden finns för revisorer att använda med sin clientâ € s pappersarbete. Revisorer kommer att använda oavsett förfaranden som de anser nödvändiga när de utför en revision. Designen och planera för dessa förfaranden kommer vanligtvis från revisionsplanen. Denna plan dikterar provstorlek som behövs för att testa information och procedurer som bäst identifiera problem i den finansiella pappersarbete.

  • Revisorer använda dessa förfaranden för att testa den finansiella information som utarbetats av kunden.