För seniorer: Hur att flytta runt i ett Office 2010-dokument

November 27

När du lägger till information i en av ansökningarna Office 2010 kan du ha så mycket innehåll som du canâ € t ser det hela skärmen på en gång. Du kan behöva flytta runt genom att bläddra igenom dokumentet för att visa olika delar av den.

Det enklaste sättet att flytta runt är genom att använda rullningslisterna med musen:

  • I Excel, en vertikal (upp och ner) och en horisontell (vänster till höger) rullisten är alltid tillgängliga.
  • I Word och PowerPoint, är den lodräta rullningslisten alltid tillgänglig. Den horisontella rullningslisten försvinner om det inte finns någon ej visade text från sida till sida.

Du kan använda en rullningslist på flera sätt:

  • Klicka på pilen i slutet av en rullningslist för att rulla displayen långsamt i pilens riktning (en liten summa varje gång du klickar).
  • Dra rutan i rullningslisten för att bläddra snabbt.
  • Klicka i det tomma utrymmet på baren till den ena eller den andra av rullningsrutan för att flytta en skärmbild i taget i den riktningen.

    För seniorer: Hur att flytta runt i ett Office 2010-dokument

Storleken på rullningsrutan (den svarta rektangeln du drar i rullningslisten) visar hur mycket innehåll som du canâ € t ser just nu. Till exempel, om rullningsrutan upptar det mesta av rullningslisten, betyder det att det ISNA € t mycket ej visade innehåll. I ett mycket stort kalkylblad, kan rullningsrutan vara mycket liten.