För seniorer: Ta bort Apps från din iPad 2

January 24

Du kan ta bort (ta bort) iPad 2 apps om du bestämmer att du inte längre behöver dem. Radera oönskade program från din iPad sparar exakta utrymme för de appar du faktiskt använder. Du kan bara ta bort program som du har hämtat från iTunes; Du kan inte ta bort appar som är förinstallerade på iPad som YouTube, kalender och kontakter.

Visa hemskärmen som innehåller appen som du vill ta bort.

De appar på att startskärmen visas.

Tryck och håll den app du vill ta bort.

Alla apps börjar vicka och en delete-knapp (X) visas bredvid varje ikon ..

För seniorer: Ta bort Apps från din iPad 2

Tryck på knappen Ta bort för den app du vill ta bort.

En bekräftelsedialog visas.

För seniorer: Ta bort Apps från din iPad 2

Tryck på Ta bort för att gå vidare med strykningen.

En dialogruta där du kan betygsätta en app innan du tar bort den visas.

Tryck på knappen Betyg att betygsätta det eller knacka Ingen Tack vare välja bort undersökningen.

Ifall ditt vitsord appen, välj antalet stjärnor som du vill tilldela den.

Du kan ta bort en mapp genom att följa samma steg. När du tar bort en mapp, är apparna som fanns i mappen placeras tillbaka på hemskärmen - apparna själva tas inte bort.