Att sätta ett annat datum i ett sidhuvud

January 29

Lägga aktuellt datum till huvudet av ett kalkylblad är enkel Excel innehåller en dialogruta där du kan ange placeringen av datum och använd "& [datum]" kodning att faktiskt infoga datumet. Men vad händer om du vill infoga gårdagens datum eller morgondagens datum i sidhuvudet?

Det är inte alls lika lätt. I själva verket kan du inte göra det utan att använda ett makro. Kanske är den mest flexibla tillvägagångssätt är att skriva makrot så att den uppdaterar datum precis innan arbetsarket är tryckt, såsom visas i det följande:

Private Sub Workbook_BeforePrint (Cancel As Boolean)
ActiveSheet.PageSetup.CenterHeader = _
Format (Date - 1, "mmmm d, yyyy")
End Sub

De makro platser gårdagens datum i mitten av huvudet; Du kan enkelt ändra egenskapen CenterHeader av en av de andra tillgängliga header platser (LeftHeader eller RightHeader). Du kan också ändra makrot att infoga morgondagens datum genom att ändra "- 1" till "+ 1".

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3377) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Att sätta ett annat datum i ett sidhuvud.