När du ska använda den spanska Past och PRETERITUM Perfect Tempus

June 21

De Pluperfect och PRETERITUM tempus i spanska har identiska översättningar på engelska. Gå figur! Så vad är skillnaden mellan de Pluperfect och PRETERITUM tempus? Skillnaderna centrum mindre på konceptuella distinktioner och mer på de sammanhang i vilka de är vana:

 • Pluperfect: Den Pluperfect är konversera och används i dagligt tal för att beskriva en tidigare åtgärd som hände före en annan tidigare åtgärder. Den senaste tiden åtgärd signalerar vanligtvis i slutet av förra förflutna åtgärder, som i följande exempel:

  • Nosotros habíamos terminado con la cena antes de que ellos llegaron. Vi hade färdiga middag innan de kom.
  • Ella nos había llamado antes de besökare. Hon hade kallat oss innan du besöker.
  • Yo mig había acostado Despues de mi prog favorito. Jag hade gått till sängs efter min favorit program.
 • PRETERITUM perfekt: Den PRETERITUM perfekta används främst i formell eller litterära spanska. Här är några exempel på PRETERITUM perfektum:

  • Una vez que hubimos visto toda la pelicula, salimos del cine. När vi hade sett allt av filmen, lämnade vi teatern.
  • Tan pronto como ellos hubieron terminado el trabajo, recibieron el dinero. Så snart de hade avslutat arbetet fick de pengarna.
  • Tú apenas hubiste llegado, cuando la fiesta empezó. Du hade knappt kommit, när partiet började.