Vad är förhållandet mellan det lymfatiska systemet och immunitet?

August 2

Det lymfatiska systemet och immunitet är intimt sammanlänkade i att det lymfatiska systemet är en viktig del av immunförsvaret. Immunförsvaret är en grupp av organ och tillhörande strukturer som skyddar kroppen från eventuella inkräktare. Dessa inkräktare kommer i form av främmande kroppar, mest typiskt kallas antigener. Immunförsvaret skyddar också mot virus och andra hot mot hälsan hos en individ. Det lymfatiska systemet och immunitet är korrelerade i dessa skyddande processer.

För att bäst förstå sambandet mellan det lymfatiska systemet och immunitet, är det viktigt att utveckla en förståelse för varje system för sig. Det lymfatiska systemet kan delas upp i komponenter. De inblandade strukturer inkluderar lymfkörtlar och stammar. När interstitialvätska behöver återvända till hjärtat, måste den passera genom dessa strukturer. Den lymfa-systemet fungerar som ett filter innan fluiden återvände så småningom till hjärtat. Dessutom producerar detta system lymfocyter.

Lymfocyter är den aktiva delen av lymfkörtlar, som verkar för att försvara sig mot de potentiellt farliga mikroorganismer. Om dessa organismer och främmande kroppar manifesterar sig i en persons blod eller annan vätska, är det så småningom att cirkulera genom lymfkörtlarna. Detta är den punkt där lymfocyter agera för att befria kroppen från skadliga ämnen innan han återvände den filtrerade vätskan till hjärtat för cirkulation. Det finns sex primära nod platser fördelade över hela kroppen på ett sätt som täcker de flesta regioner jämnt.

Efter vätska strömmar genom filtrerings noder, tömmer den till större lymfatiska stammar innan så småningom hitta en av två stora kanaler på sin väg till de stora vener som leder till hjärtat. Denna dräneringssekvens möjliggör potentiellt oren, uppblandat vätska från alla kroppsliga regioner för att nå det centrala cirkulationssystemet i en renad sätt.

Immunitet är viktigt att hålla människor vid liv. Det finns i detta universum en otroligt stort antal skadliga varelser och organismer, alla fokuserade på överlevnad själva. Deras överlevnadsmekanismer ibland rikta andra varelser, som människor, i processen, och detta skapar en farlig miljö som människor behöver skyddas. Tack och lov, har kroppen utvecklat ett antal sätt att bekämpa sådan potentiell skada. Det lymfatiska systemet och immunitet samverkar för att uppnå den säkerhetsnivå som krävs för att maximera chansen till överlevnad för den mänskliga arten.

  • Det lymfatiska systemet är en del av immunsystemet.
  • Det lymfatiska systemet är ett sammanlänkat system av fartyg, noder och utrymmen i kroppen.
  • Immunitet är viktigt att hålla människor vid liv.