Vad är ABO inkompatibilitet?

September 23

ABO inkompatibilitet avser medicinska reaktioner som kan uppstå om två olika blodgrupper blandas i samma kropp, vilket resulterar i en immun eller inflammatorisk reaktion. Det finns tre scenarier under vilka denna omständighet inträffar. Den första är när människor får en blodtransfusion av en inkompatibel typ av blod, den andra är när en nyfödd och mor har inkompatibla blodgrupper, och det tredje scenariot inträffar när en organtransplantation kommer från någon som inte delar samma blodgrupp . Utom i det tredje fallet, är denna sjukdom oftast lätt behandlas om upptäcks tidigt, men allvarliga komplikationer kan fortfarande förekomma. Organtransplantation av fel blodgrupp kan vara mycket utmanande.

Humant blod klassificeras i A, B, O, och AB, baserat på förekomsten av vissa molekyler, och dessa molekyler inte alltid reagerar bra när de placeras i en kropp som inte också innehåller dem. Kroppen kan börja reagera eller har ett immunsvar om den mottar fel typ av blod och avkänner molekylerna eller antigener. Vissa typer kan ges till andra människor - A, B, och AB blodtyper kan oftast ta emot typ O blod, eftersom den inte innehåller antigener som resulterar i inflammation. Ett annat övervägande är Rh-faktorn, som avgör om blod är negativ eller positiv.

Immunsvaret av ABO inkompatibilitet mest påverkar levern och det kan orsaka människor att utveckla gulsot. Andra symptom på denna sjukdom inkluderar närvaro av blod i urinen, smärta i ryggen, och feber. Vissa vuxna notera känslan av stor oro när de har fått fel blod. Eftersom villkoret fortskrider, kan blodtrycket sjunka kraftigt, och det finns behov att få behandling direkt, särskilt efter en blodtransfusion.

Behandling med adress ABO inkompatibilitet måste börja snart, och det skulle omfatta transfusion vätskor, och ge mediciner som skulle kunna stoppa reaktioner på fel antigener blod. Dessa mediciner kan vara antihistaminer, steroider eller en kombination av båda. Personen skulle övervakas noggrant för att göra vissa sådana behandlingar arbetade.

I nyfödda, kan behandlingen vara något annorlunda. För att ta itu gulsot, kan speciella lampor eller ljus filtar användas för att minska bilirubin nivåer, och vissa barn kräver blodtransfusioner med lämplig blodet. Vanligtvis barn med ABO inkompatibilitet är inte lika sjuka med detta villkor än vuxna som får transfusioner, men de kräver fortfarande läkarvård.

De omständigheter under vilka en person skulle få ett organ för fel blodgrupp eller en transfusion är extremt ovanliga. ABO inkompatibilitet undviks genom att testa för blodgrupp, och med en blodtransfusion eller organtransplantation, är oftast det enda sättet det sker på grund av ett misstag. Transplant av en inkompatibel organ är verkligen ett allvarligt misstag eftersom avslag får ske snabbt.

Hos spädbarn, är svårare att undvika ABO inkompatibilitet. Par som har olika inkompatibla blodgrupper kan ge barn med blodtyper oförenliga med mamman. Att veta vilken blodgrupp föräldrarna är användbar för att mäta risken för detta tillstånd inträffar.

  • Två typer av blod på en blodtypning testkort.
  • Symtom på ABO inkompatibilitet kan inkludera feber, ryggvärk, och blod i urinen.
  • Typ O är den universella givaren av blodgrupp eftersom det kan tas emot av människor med någon typ blod.
  • Rhesus faktor uppsättning blodgrupp.