Vad är en bärbar Vattentank?

November 12

En bärbar vattentank är ett vatten lagringsenhet som är avsedd att användas i miljöer som kräver antingen en kompletterande tillförsel av vatten eller en tillfällig ersättare för den vanliga vattenkälla. Tankar av den här typen är ofta hopfällbar och är relativt lätt att flytta och ställa upp. Det är inte ovanligt för en bärbar vattentank som ska användas i evenemang som nödhjälp efter någon typ av naturkatastrof, som en backup resurs under processen för att bekämpa en brand, eller som en del av utrustningen för en militär operation.

Utformningen av en portabel vattentank varierar, baserat på den avsedda användningen. Vissa utformningar inkluderar en ram som kan monteras med relativ lätthet, som ger en viss grad av extra skydd för kroppen av det hopfällbara tanken. Motiv av denna typ är ofta praktiskt när tanken behöver ligga kvar i samma ställning under längre tidsperioder, exempelvis under restaureringen av ett vatten- och avloppssystem efter en naturkatastrof. Ett alternativ är känt som lök utformning, i vilken det hopfällbara vattentanken är en mer eller mindre fristående enhet utan en ram. Denna design kan sättas upp och flyttas relativt lätt, vilket gör den idealisk för användning i militära manövrar och andra applikationer som kan kräva justering av placeringen av tanken från tid till annan.

Ett antal tillverkare erbjuder bärbara vattentank mönster som varierar i storlek, lätt montering, och total vattenkapacitet. Detta gör det möjligt att köpa tankar som är rätt storlek för nästan alla situationer som kräver en stadig tillgång till en vattenkälla. Ytterligare funktioner som är relevanta för vissa typer av tillämpningar, såsom att tillhandahålla ett militärt företag i farten med en källa till rent vatten eller som ett verktyg i brandbekämpning är lätt tillgängliga. Många tillverkare kommer också skräddarsy en bärbar vattentank med specifikationerna som tillhandahålls av kunden.

Medan hållbara, är en bärbar vattentank inte avsedd att vara en permanent vattenlagringslösning. Även mönster som är konstruerade med utökad användning i åtanke förstås vara en tillfällig åtgärd tills en mer permanent lösning kan genomföras. Tankar av den här typen är idealiska för att tillhandahålla en källa av rent vatten till en gemenskap som har ödelagts av en översvämning, tornado eller annan typ av naturkatastrof som gör huvud vattensystemet otillgänglig. Genom att använda sig av de UN-tankar, kan samhället fortsätta att fungera i någon mån som skadorna från katastrofen vinns och huvud vattensystemet är åter manövreras.

  • En portabel vattentank kan ge akut vatten i händelse av en naturkatastrof, som en tornado.