Fröken Avslöja Codes i Word 2000?

February 20

Om du är ny till Word, kan du missa Reveal Koder kommandot att många människor som åberopats i Wordperfect. I tidigare WordTips här frågan har diskuterats på många olika sätt. Microsoft har nu satt ihop en Knowledge Base-dokument som diskuterar några av de Word-verktyg som du kan använda i stället för kommandot Reveal koder.

Om du är intresserad av det här dokumentet, finns på följande webbsida:

http://support.microsoft.com/kb/271478

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (533) gäller för Microsoft Word 2000.