Vilka är användnings för Metoprolol ER?

April 26

Metoprolol ER, som ibland kallas metoprololsuccinat ER, är en typ av betablockerare. Betablockerare är läkemedel som påverkar en persona € s hjärta och cirkulationssystemet och är vanligtvis föreskrivs för tillstånd såsom angina, högt blodtryck, och olika typer av hjärtsjukdomar. Drogen är också föreskrivs för vissa mindre vanliga villkor, såsom långt QT-syndrom, hypertyreos och vasovagal snyncope. Det har också varit till hjälp i vissa off-label användningsområden, till exempel behandling av vissa ångestsyndrom och migrän.

Patienter som lider av kärlkramp, vilket är bröstsmärtor orsakas oftast av kranskärlssjukdom, har svarat bra på behandling med Metoprolol ER. Likaså har medicinering hjälpt patienter som lider av hypertoni, mer känd som högt blodtryck. För båda dessa villkor är det allmänt används som ett komplement medicinering eftersom det är mest effektivt när den används tillsammans med en riktig kost, motion och viktkontroll regim.

En annan effektiv användning av Metoprolol ER har varit för behandling av patienter med olika typer av hjärtsjukdomar. Personer som lider av akut hjärtinfarkt, mer känd som en hjärtattack, har svarat bra på behandling med Metoprolol. Hjärtsvikt, en svaghet i pumpningen av hjärtat, har också framgångsrikt behandlas med Metoprolol ER. Likaså medicineringen har också med framgång använts för att behandla patienter som upplever oregelbunden hjärtrytm, såsom kammartakykardi och supraventrikulär takykardi.

Bortsett från förhållanden direkt relaterade till hjärtat och cirkulationssystemet, har Metoprolol ER använts för att behandla andra villkor, såsom överaktiv sköldkörtel, som kallas hypertyreos. Det har också använts för att kontrollera episoder av vasovagal synkope, som svimning orsakats av en plötslig minskning av en persona € s hjärtfrekvens och blodtryck. Lång QT, är en sällsynt, medfött hjärtfel annan situation där medicineringen har visat något löfte.

Ibland kommer Metoprolol ER förskrivas för vissa off-label användningsområden. Exempelvis har läkemedlet använts i behandlingen av både social ångest och prestanda ångestsyndrom. Det har också funnits vissa tecken på att medicinen kan vara användbart vid behandling av täta migrän.

Olika doser av Metoprolol ER ordineras utifrån specifika förutsättningar och patienternas behov. Oberoende av det tillstånd som behandlas, bör en kvalificerad läkare eller sjuksköterska bestämma korrekt dosering och kontinuerligt övervaka en patient, titta på några negativa eller besvärliga biverkningar. För att undvika risken för hjärtinfarkt eller andra komplikationer, bör en patient aldrig sluta ta medicinen plötsligt utan bör gradvis avvanda bort av det under en tid.

  • Metoprolol kan lindra ångest hos vissa människor genom att förhindra nerver i hjärnan från att absorbera adrenalin.
  • Metoprolol ER kan användas för att behandla högt blodtryck.
  • Metoprolol kan ges till en patient efter en hjärtattack.
  • Metroprolol ER har använts för att behandla bröstsmärtor på grund av kranskärlssjukdom.