Tittar Kommentarer

December 5

Excel kan du lägga till kommentarer till cellerna i arbetsboken. Vid något tillfälle kanske du vill visa dina kommentarer. Följ bara dessa steg:

 1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. Excel visas dialogrutan Alternativ.
 2. Se till att fliken Visa väljs. (Se figur 1.)

  Tittar Kommentarer

  Figur 1. The View Fliken av det dialogrutan Alternativ.

 3. Välj bland de tre alternativknappar i kommentarerna i dialogrutan. (Betydelsen av dessa inställningar beskrivs kort.)
 4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Alternativ.

Det finns tre möjliga inställningar för kommentarer (se steg 4). De tre radioknappar är följande:

 • Inget. Det här alternativet är valt som standard. Du kan inte se någon indikation på kommentarer i en arbetsbok om detta alternativ väljs.
 • Kommentar Indikator Only. Detta alternativ ger en liten röd triangel visas i det övre högra hörnet av celler som har synpunkter.
 • Kommentera & Indikator. Med det här alternativet väljs, kommentarsindikatorerna (röda trianglar) fortfarande visas, men alla kommentarer i din arbetsbok är synliga. Om du har en hel del kommentarer, då din skärm kan visas mycket rörig mycket snabbt.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2856) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Visa Kommentarer.