Hur får jag en Vendor tillstånd?

December 23

I många kommuner är det nödvändigt med en vender tillstånd för att delta i någon typ av gatuförsäljning eller andra tillfälliga försäljningsaktiviteter för en särskild händelse. Kraven för att erhålla ett tillstånd kommer att variera från en jurisdiktion till en annan, även om det finns vissa kvalifikationer som är mycket sannolikt att gälla i någon kommun. Bland dessa finns kontaktinformation för säljaren, en detaljerad beskrivning av montern som kommer att användas för vending, och försäkringsbevis som uppfyller de grundläggande normer som införts av kommunen.

Det finns ibland förvirring mellan vad som menas med en säljare tillstånd och en säljare licens. Medan de två begreppen används omväxlande inom många områden, är en leverantör licens normalt tillstånd att driva verksamheten under en längre tid, till exempel ett kalenderår. Däremot kan säljaren tillståndet utfärdas för kortare perioder, vilket gör den idealisk för leverantörer som vill delta i en helg händelse.

Det första steget i att få en leverantör tillstånd är att kontakta kommunen och få en leverantör formulär tillsammans med en lista med krav leverantörs. Detta kommer att göra det lättare att avgöra exakt vilken information som krävs och identifiera rätt ordning för åtgärder som är nödvändiga för att säkra tillståndet. När formuläret är över och säljaren är i överensstämmelse med alla krav, är det möjligt att börja förbereda själva leverantören ansökan.

Kommunerna kommer att bestämma omfattningen av den information som krävs för att erhålla en leverantör tillstånd. Typiskt måste namnet på leverantören tillhandahållas tillsammans med en permanent postadress och fysisk adress. Ett telefonnummer är också ofta krävs. Allt fler kommuner ger också möjligheten att inkludera en e-postadress efter bedömning av den sökande. En fullständig beskrivning av varuställ måste också ingå i ansökan, beskriver dimensioner och visuell layout på detta stöd. De flesta kommuner kommer också att kräva en fullständig beskrivning av de varor som säljaren kommer att erbjuda till försäljning.

Tillsammans med grundläggande kontaktinformation och en fullständig beskrivning av stativet och produktlinjen kommer ansökan om en leverantör tillstånd ofta kräva bevis för någon typ av offentlig ansvarsförsäkring som är minst det minimibelopp som krävs av kommunen. Det är inte ovanligt att ansökan också begära specifik information om den plats där stativet lagras när den inte används. Detta är så kommunen kan bekräfta att lagringsplatsen är upp till de lokala hälso- och säkerhetskoder.

Förutsatt att alla papper är i ordning, kommer många kommuner har en hälsoinspektör besöka lagringsplats och inspektera montern noga, för att se till att den uppfyller alla aktuella hälsonormer och koder. Vid passerar inspektion och kontroll av offentliga ansvarsförsäkring, betalar säljaren de nödvändiga avgifterna och beviljas säljaren tillståndet. När stativet är i praktiskt bruk, kan en hälsoinspektör följa upp med ett besök, se till att stativet som används vid evenemanget är samma som enheten tillåts av tillståndet.

  • Gatuförsäljare får sälja tidningar.
  • Leverantörer kan förvärva en leverantör tillstånd för en tillfällig händelse eller på lång sikt.