Vad är Automotive Fluid Analys?

October 24

Automotive vätska analys är en process för att fastställa villkor för olika oljor och andra vätskor som används av bilar och lastbilar. Många fordonsvätskor försämras med tiden och bör bytas ut med jämna mellanrum. Vätskeanalys kan bestå av en visuell inspektion eller någon typ av test som kan visa om vätskan behöver spolas eller ändras. Vissa fordonsvätskor som kan utsättas för regelbunden analys är motorolja, transmissionsolja, kylvätska och bromsvätska. Dessa vätskor kan försämras med tiden, medan andra kan skadas av värme och blir långsamt mindre effektiv.

De flesta erfarna fordons tekniker kan mäta tillståndet i en vätska med hjälp av sina grundläggande sinnena syn och lukt. En erfaren tech vet i allmänhet vad färsk transmissionsolja ser ut och luktar, och kan berätta om det kommer att behöva bytas snart. Antifrys tenderar också se annorlunda när det börjar att bryta ner, och det är ofta möjligt att avgöra om en motor har fått alltför varmt genom att lukta kylvätskan. Andra vätskor, såsom motorolja, kan vara svårare att bedöma om de inte har ändrats under en mycket lång tid. Bromsvätska är ett annat exempel på att en tekniker normalt måste förlita sig på tidsintervall för att bedöma när det ska spolas ut, om inte gummitätningar i systemet har börjat bryta ner.

Ett antal kemiska tester finns som kan hjälpa en skicklig tekniker eller tillåta en lekman att utföra sin egen vätska analys. Dessa tester består vanligen av en remsa som kan doppas i vätskan, eller ett plåster, som kan ha vätska droppas på den. Remsorna eller fläckar kan vara tillverkade av ett material som kommer att reagera på föroreningar eller andra ämnen i vätskor, vilket kan tyda på att en förändring eller flush är nödvändigt.

Fluid analys av motorolja, transmissionsolja, styrservoolja och andra oljor innebär vanligtvis ett läsktest. Teknikern kan placera några droppar olja på en specialiserad läskpapper och sedan undersöka hur den sprider sig. Ren olja tenderar att ha en annan färg än smutsig olja, och närvaron av föroreningar kan skapa tydliga stratifieringar. Teknikern kan ha ett diagram som visar oljor i olika förhållanden för att jämföra resultaten med.

Det finns några olika metoder för att testa frostskyddsmedel. En specifik vikt hydrometer normalt visa hur mycket skydd kylvätskan erbjuder mot frysning, medan ett test remsa pH kan avslöja om det har blivit sura. Refraktometrar används ibland för att testa frostskyddsmedel också, eftersom de kan visa frysskydd och om det finns oljeföroreningar.

Bromsvätska analys innebär normalt att testa för förekomst av vatten. Eftersom de flesta bromsvätska är hydrofil, kommer det tenderar att attrahera vattenmolekyler hela tiden. Detta kan ändra de fysikaliska egenskaperna hos vätskan, vilket leder till försämrad bromseffekt och generellt dålig prestanda. Fordon som drivs regelbundet och har broms jobb tillräckligt ofta kan aldrig uppleva detta, men andra kan ackumulera en betydande mängd vatten i bromsvätskan. En bromsvätska testremsa kommer vanligtvis att ändra färg om det finns vatten närvarande, vilket tyder på att systemet ska spolas.

  • Många mekaniker rekommenderar att du ändrar bromsvätska i bilen varje par år för att säkerställa din bromssystemet fortsätter att fungera effektivt.
  • Analys Broms översvämning ser för närvaron av vattenmolekyler.
  • Motorolja kan testas i en fordonsvätskeanalys.