Vad är en Mini Hay Baler?

October 19

En mini hö balpress är en typ av jordbruk utrustning som är utformad för att göra uppgiften att samla in och balning hö relativt snabbt och enkelt. Designad för användning med enda familj och små kommersiella gårdar, kan dessa mindre balpressar enkelt bogseras bakom en pickup eller en liten traktor. Modeller av detta slag är oftast utrustade med bindande förmåga att använda garn eller plastband, och kan även ha funktioner som automatisk utmatning när balen är klar.

Den grundläggande konfigurationen av ett hö balpress innehåller en post ränna som fungerar som införsel för höet. I kroppen av utrustningen är komponenter som bidrar till att kompaktera och forma hö till en fungerande bal. Dessutom ingår de mekanismer som bidrar till att säkra balen med hjälp av garn eller plastband. Det finns vissa modeller som även gör det möjligt att använda tråd band för att säkra balarna. En sista viktig aspekt av designen är utloppsrännan, som kan automatiseras för bekvämlighet eller kräver manuellt ingripande för att ta bort den färdiga balen från maskinen.

Några designer för mini hö baler är uppbyggda för att låta enheten förblir stilla medan arbetare använder högafflar att mata hö i posten rännan. En annan design gör att enheten kan utrustas med en samling arm och slang som lossnar och hämtar höet som maskinen dras av en traktor eller annan typ av små fordon. Valet av den typ av mini hö baler att använda beror ofta på hur stor areal som deltar i insamling samt volymen av hö som kräver insamling och balning. I fråga om kostnader, kan en grundläggande balpress med färre funktioner erhållas för ett lågt pris, med kostnaden ökar som ytterligare automatiserade funktioner som ingår.

Medan mini hö balpressen är utformad för att samla och bal hö för lagring eller försäljning, kan utrustningen även användas för andra tillämpningar. Som en del av en avfallsförvaltningsprocessen, kan pressen också hantera mindre anläggningar som majs stjälkar, effektivt komprimering och balning stjälkarna för enkel hantering. På liknande sätt, den här typen av jordbruks balpress fungerar också bra för insamling och balning någon typ av högt gräs, en uppgift som kan förenkla landskaps ett landområde. Mini hö baler kan även användas effektivt för att hämta, kompakt, och bunta halm furu som kan lagras för senare användning som marktäckning eller säljas för vinst.