Fastställande ett heltalsvärde

October 24

VBA, trogen sina BASIC rötter, ger en funktion för att returnera heltalsvärdet av ett uttryck. Det innebär att allt till höger om decimalkommat trunkeras. Således, om en formel som normalt skulle resultera i ett värde som 18.73, då heltalsvärdet av denna formel skulle resultera i 18.

Syntaxen för heltal funktion är som följer:

x = Int (y)

där x är resultatet och y är ett värde eller ett uttryck som utvärderas till ett värde.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2352) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Fastställande ett heltal.