Hur väljer jag det bästa Microeconomics böcker?

April 25

De som är intresserade av att lära mer om mikroekonomi är klokt att välja de bästa mikroekonomi böcker för att hjälpa dem på deras strävan efter kunskap. De bästa mikroekonomi böckerna kommer att vara relevant, tydlig, intressant och aktuell med aktuella teorier inom området. Mikroekonomi böcker bör också vara i nivå med förståelsen av dem som vill lära sig mer om ämnet, och väljas utifrån behoven av lärande.

Mikroekonomi är en gren av nationalekonomi som studerar hur människor fattar beslut om fördelning av resurser, och är en stor del av att lära sig om ekonomi i allmänhet. De bästa mikroekonomi böckerna fokuserar specifikt på frågan om mikroekonomi. När mikroekonomi är bara en del av boken, mycket av de viktigaste teorierna och information går förlorad. Dessutom bör författaren till boken försöka göra ämnet intressant för läsarna genom att använda relevanta exempel att läsaren kan relatera till och förstå. När en bok är skriven specifikt om teorin, kan det vara tråkigt och svårt att läsa, så individer bör välja böcker som exciterar dem.

Uppgifter som presenteras i de bästa mikroekonomi böckerna innehåller aktuell forskning och teorier inom området. Äldre böcker kan innehålla ett annat perspektiv, om det är vad läsaren är ute efter, men för att verkligen förstå mikroekonomi närvarande, är det viktigt att ha upp-to-date information. Böcker bör innehålla ett historiskt perspektiv, så att läsaren kan förstå var teorierna kom från, men nyare böcker är i allmänhet lättare att förstå och relatera till.

Mikroekonomi böcker kommer i en mängd olika nivåer av förståelse. Avancerade mikroekonomi innehåller mycket mer komplicerat information än en grundläggande nybörjarnivå bok, så böckerna måste väljas enligt läsarens förkunskaper om ämnet. Om en individ har aldrig lärt sig om mikroekonomi, skulle en nybörjarnivå bok vara lämpligare än en mycket avancerad bok som sannolikt skulle vara för svår att förstå. Alternativt skulle en person som har studerat en hel del ekonomi sannolikt bli uttråkad av en bok som inte utmana sin förkunskaper.

Vissa mikroekonomi böcker krävs för kurser i högskolor och universitet. Om så är fallet, skulle den bästa boken vara den som rekommenderas av instruktören i klassen. Medan andra böcker kan innehålla en hel del av samma information är det viktigt att kunna följa med i klass avläsningar.

  • Uppgifter som presenteras i de bästa mikroekonomi böckerna innehåller aktuell forskning och teorier inom området.