Punkt Formatering Genvägar

May 17

Många människor tycker att det är lättare att använda tangentbordskommandon än att ständigt stanna och använda musen. Ordet rymmer dessa människor genom att erbjuda flera genvägar som du kan använda för att formatera stycken. Följande tabell listar flera kortkommandon som du kan använda för din styckeformatering:

Shortcut Betydelse
Ctrl + 1 Enkelt radavstånd punkt
Ctrl + 5 1 1/2-line styckeavstånd
Ctrl + 2 Dubbelt radavstånd punkt
Ctrl + L Vänster inriktade punkt
Ctrl + E Centrerad punkt
Ctrl + R Högerjusterad punkt
Ctrl + J Justerad stycke
Ctrl + 0 Lägg till eller ta bort en rad med utrymme före stycket
Ctrl + M Öka strecksats en tabb
Skift + Ctrl + M Minska strecksats en tabb
Ctrl + T Öka hängande indrag med en tabb
Skift + Ctrl + T Minska hängande indrag med en tabb

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1043) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.