Vilka är för- och nackdelarna med att använda en hemmagjord Vise?

November 24

Det finns flera fördelar och nackdelar med att använda en hemmagjord skruvstäd, allt från kostnader för klämkraft. Det finns typiskt flera användningsområden för ett skruvstäd som kan eller inte kan göras genom att använda en hemmagjord skruvstäd. Från att skada ett arbetsstycke som glider från bristen på hållkraften till att skada en kroppsdel ​​när hembyggda klämverktygs fel, dessa är ett par nackdelar som vanligen förknippas med avsaknaden av en färdigköpta vice. Förmågan att skapa ett verktyg och utforma en fungerande prototyp som kommer att förvåna vänner är bara två av proffsen som är kopplade till att skapa och använda en hemlagad skruvstäd.

I strävan att utföra ett förfarande eller avsluta ett projekt som inte kan annars vara klar, kommer en hantverkare ofta bygga sin egen version av ett visst verktyg. Medan proffsen till att slutföra ett sådant projekt som tillverkningen av en hemmagjord skruvstäd kan variera från mängden pengar som sparas till den framgångsrika driften av verktyget, är det ultimata testet av verktyget ofta en repeterbar utfall. När allt är ett verktyg som inte kommer att arbeta dubbelt definitiv con efter att ha tagit den tid och energi för att skapa ett sådant verktyg. Skryta för framgångsrikt skapa en hemmagjord skruvstycke och en känsla av stolthet och prestation anses ofta proffs med många hembyggda verktygs ingenjörer.

Ibland är den enda pro som verkligen betyder slutförandet av ett projekt som inte skulle ha annars varit klar utan att skapa en hemmagjord skruvstäd. Nackdelar till ett sådant försök kan vara riklig och ibland smärtsamt om hemlagad verktyget inte fungerar som avsett och skadestånd inte bara arbetsstycket, men hantverkaren också. I fråga om en hemmagjord skruvstäd, förmågan klämma ett projekt säkert och permanent är den enda sanna framgångsrikt resultat. Ofta kommer en sådan anordning initialt verkar fungera, bara att släppa taget strax in i nästa procedur. Detta kan leda till nackdelar såsom skadliga för projektet eller den potentiella förstörelsen av pjäsen om vice skulle misslyckas vid rätt tidpunkt och pjäsen kraschar i golvet.

Andra nackdelar att producera en hemlagad skruvstäd kan vara den tid slösas bort i ett sådant försök eller skadan av ett barn som försöker använda hemgjord enheten utan framgång. Skapa ett verktyg kräver ofta förmågan att omfamna framgång och tål misslyckande. Skratt vänner som ser på resterna av en trasig hemgjord skruvstäd eller projekt är ofta den största con av alla.