Hur man kopplar Yield och Defekt Rate for Six Sigma

March 1

Avkastning och defekt hastighet inte är helt oberoende av varandra för Six Sigma. När du har en övergripande process med en relativt låg fel hastighet - säg, en process som producerar enheter med en DPU mindre än 0,10 (eller 10 procent) - du kan matematiskt länka processen fel takt till den totala processutbytet med följande ekvation:

Hur man kopplar Yield och Defekt Rate for Six Sigma

där e i ekvationen är en matematisk konstant lika med 2.718.

Du kan hitta en funktion eller nyckel för att lyfta e till en effekt på någon vetenskaplig kalkylator eller dator kalkylprogram. (Titta efter e x-tangenten på din räknare.)

Det verkliga värdet på konstanten e är 2,71828182845905. . . . Decimaltalen i e fortsätta för evigt, aldrig upprepa. Men du behöver inte känna till detaljer om denna nyfikna konstant kallas e att utmärka sig på Six Sigma.

Kraften i denna matematiska samband mellan avkastning och defekter är att om du bara kan mäta eller har bara mätningar av fel takt av en process, kan du ändå beräkna dess rullade genomströmning avkastning. En liten bit av algebraisk förvridning ger en ekvation för att beräkna DPU bygger enbart på rullade genomströmning avkastning av en process:

DPU = -ln (RTY)

där ln är den naturliga logaritmen.

Varje vetenskaplig kalkylator har en ln knappen.