Vad är Titel Försäkringsavgifter?

July 11

Titel försäkringsavgifter debiteras när en person köper titel försäkring. Titel försäkring fungerar genom att garantera en fastighet titel i de fall det finns en tvist om äganderätten till fastigheten i fråga eller liens mot den. De avgifter som tas ut för titeln försäkring varierar, men är ofta i proportion till värdet av fastigheten för vilken titel försäkring köptes. Vanligtvis används termen "titel försäkring avgift" används med hänvisning till köp av en titel försäkring. Den kan också användas, emellertid, att betyda kostnaden en person betalar för en titel sökning.

Titel försäkring köps ofta när en person köper ett hem eller annan typ av fastigheter. Normalt är en titel sökning för att bestämma huruvida det finns några vägspärrarna till att förmedla en lien fritt äganderätten till de nya ägarna av en fastighet. Den person eller det företag som utför titeln ökning brukar ta varje tillfälle i akt att se till titeln är klart före försäljningen av fastigheten är färdigställd. I vissa fall är dock en fordran på titeln missade. Till exempel, om en signatur smiddes på titeln i det förflutna eller en kvarstad mot titeln inte avslöjats i sökandet, den nya ägaren skulle kunna förlora en del eller alla av de pengar som han har investerat i fastigheten.

Titel försäkringsavgifter kan täcka bara kostnaden för en titel försäkring, men det är inte alltid fallet. Ofta är avgifter för titel sökningar och tentor i kombination med kostnader för titel försäkring istället för debiteras separat. Itâ € s viktigt att notera dock att titeln försäkringsavgifter hanteras inte på samma sätt på alla platser. Varje jurisdiktion kan ha unika lagar för hur de hanteras, men företagen är oftast tillåtet att sätta sina egna avgifter så länge de står fast vid jurisdictionâ € s lagar.

På vissa ställen är titel försäkringsbolag krävs enligt lag för att fastställa priser och arkivera dem med jurisdictionâ € s försäkring commissionerâ € s kontor eller ett liknande kontor. När avgifterna har fastställts, men titeln försäkringsbolaget krävs i allmänhet att hålla sig till dem. Detta innebär att det är inte tillåtet att ta ut en kund grundläggande priser och annan kund högre än vanliga priser.

Ibland titel försäkringsavgifter fastställs av de enskilda titel försäkringsbolag men beroende minimum som fastställts av jurisdiktion. Till exempel kan en jurisdiktion fastställa ett minimibelopp som en titel försäkringsbolag måste debitera enligt lag, men företaget kan ta ut mer än det lägsta, om den vill. Om detta gäller, kan titeln försäkringsbolagen sätter sina egna priser, men alla börjar med samma hastighet stiftelsen.