Ställa Starting Line Number

June 1

Om du arbetar på en mycket omfattande handling som använder radnumrera kanske du har lagrat delar av dokumentet i olika filer. När du skriver ut dessa filer, vill du inte radnummer för att börja om på 1 för varje fil som du skriver ut. För att justera startlinjen nummer för ett dokument, gör du så här:

 1. Välj alternativet Utskriftsformat på menyn Arkiv. Du kommer att se dialogrutan Utskriftsformat.
 2. Klicka på fliken Layout. (Se figur 1.)

  Ställa Starting Line Number

  Figur 1. Fliken Layout av dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Klicka på knappen radnummer. Du kommer att se linje dialogrutan Numbers ruta. (Se figur 2.)

  Ställa Starting Line Number

  Figur 2. radnummer dialogrutan.

 4. Justera startlinjen nummer genom att ändra numret i Start I rutan.
 5. Ändra linjenummer ökningsvärdet (Count By) om så önskas.
 6. Klicka på OK för att stänga radnummer dialogrutan.
 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Utskriftsformat.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1631) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Ställa Starting Line Number.