Vad är några effektiva deponeringstekniker?

March 9

Målet med deponerings kommer ofta att diktera den typ av deponeringstekniker som används. Om man hoppas att samla okända uppgifter från ett vittne, kan tekniken vara att använda öppna frågor för att få honom eller henne prata. Deponeringstekniker beräknas och används för att uppnå konkreta resultat. Ibland är en bra teknik att tiga. En förlängd period av tystnad kan skapa obehag och få folk att prata för att fylla upp den tystnaden. Lyssna noga så mycket kan dras från impulsiva kommentarer.

Vissa deponeringstekniker införs långt innan frågor ställs eller vittnesmål ges, exempelvis besluta på inställningen. Har man vill vittnen att känna sig bekväma och tillfreds? Om så är fallet, kan det vara bäst att schema nedfallet på deras attorneyâ € s kontor, en neutral inställning, eller ens i sitt eget hem. Vissa advokater vill att folk ska känna sig lite ur sitt rätta element och ordna mycket formella möten i sina egna kontor för detta ändamål.

Andra användbara deponeringstekniker inkluderar att ställa frågor i en till synes slumpmässig ordning. Det ISNA € t riktigt slumpmässigt, eftersom advokaten har planerat det här sättet, men det verkar som vägen till vittnet. Vittnet förväntar advokat att ställa saker i en viss ordning, sådan den kronologiska ordningen på händelserna som transpired. Dessutom kan samma fråga i två eller tre olika sätt vara till hjälp i att producera mer korrekta svar. Denna metod kan vara användbar när det verkar ett vittne försöker hålla tillbaka eller inte något som är helt sanningsenlig.

Om man inte vill vittnet att utveckla en viss punkt, det finns deponeringstekniker för detta också. Ombudet kan använda en snabb-brand stil av förhör som håller vittnen av vakt och rusar för att svara på nästa fråga. Han eller hon kan också gå med tydliga, pekade frågor som kräver ett ja eller nej svar. Om man känner personen som avsatte har en volatil personlighet och han eller hon vill att visas i domstol, kan han eller hon använda nedfall som en slags generalrepetition inför rättegången. En bra metod är att använda en mängd olika provocerande metoder förhör för att hitta den bästa metoden för att få en ökning av denna vittne när advokat får honom eller henne i montern.

Det är mycket viktigt att lära sig några svaga länkar i fallet motparten kommer att presentera. Man kan välja att inte utsätta sådana svagheter utan att använda deponeringstekniker som orsakar vittnen för att ytterligare försvaga fallet. Det kan vara möjligt att göra ett vittne erkänna att han är osäker på sin version av händelserna. Å andra sidan, för att exponera brist på trovärdighet i den andra partyâ € s vittnen eller som uppvisar tecken vara fel kan vara användbart också. Genom att göra dem att känna att de donâ € t har ett starkt fall, advokat kan övertyga oppositionen att ompröva avvecklings erbjudanden.

  • Den typ av avsättning som används beror på vilken typ av information som behöver samlas in och vad målet måste uppnås.
  • Deponeringstekniker brukar diskuteras med ett vittne i förväg.