Använda ABS funktionen

March 11

Om du behöver bestämma det absoluta värdet av ett nummer, använder du ABS kalkylbladsfunktionen. Den returnerar den positiva motsvarigheten till något värde refereras. Alltså, om du ville det absoluta värdet av vad som finns i cell B7, skulle du använda följande:

= ABS (B7)

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (8771) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Använda ABS-funktionen.