Vad är Pure Food and Drug Act?

March 30

Pure Food and Drug Act är en federal lag antogs av Förenta staternas lagstiftande församling 1906 manda att något säljs eller tillverkas för konsumtion i USA märkas ordentligt, informera köparen om objekten innehåller vissa ämnen. Pure Food and Drug Act gjorde det också en kriminell förseelse att sälja eller transport till försäljning någon mat med förpackningar som inte uppfyller normerna i lagen. Förutom de märkningskrav, de befogenheter som den USA: s jordbruksdepartement ledde till skapandet av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA). Den köttkontroll Act från 1906 nämns ofta med Pure Food and Drug Act som kostnadsfri lagstiftning som är roten till livsmedelsförordningen lag i USA.

Pure Food and Drug ACTA € s främsta mål var att informera konsumenterna om förekomsten av vissa ämnen i livsmedel som var tillgänglig för allmän köp. De ämnen särskilt anges i Pure Food and Drug Act ingår alkohol, morfin, opium, kokain, heroin och cannabis som på den tiden var det inte konstigt för livsmedel att hålla sådana kemikalier. Lagen har inte förbjuda försäljning av sådana föremål. Snarare uppdrag det att alla livsmedel som säljs för konsumtion som innehöll någon av dessa kemikalier märkas som sådana med den mängd av kemikalien som finns i maten.

Någon som konstaterats strida mot lagen genom försäljning eller tillverkning av livsmedel inte korrekt märkta kunde hållas straffrättsligt ansvarig för ett misdemeanoravgift. Lagen bemyndigade straff på upp till $ 200 $ (USD) för första brottet. För varje efterföljande brott, skulle gärningsmannen laddas upp till $ 300 (USD) och upp till ett år i fängelse efter beslut av domstol. Pure Food and Drug Act bemyndigade tjänstemän från Förenta staternas Department of Agriculture att samla alla objekt för att granska produkten och upprätthålla lagen. Dessa befogenheter jordbruksdepartementet ledde till skapandet av olika avdelningar som så småningom blev FDA.

Tillsammans med Pure Food and Drug Act, den köttkontroll Act från 1906 bildade basen av livsmedelsreglering lagar i USA. Den köttkontroll Lagen riktades mot ohälsosamma köttindustrin och instiftade försiktighetsåtgärder för att säkerställa att det kött som produceras av slakterier skulle vara tjänligt som livsmedel. Enligt denna lag har djuren som krävs för att passera inspektion av lämplig myndighet både före och efter slakt, och renlighet för slakterier etablerades och strikt.

  • Heroin namngavs i Pure Food and Drug Act.