Vad är en Respirator gasmask?

August 18

Andningsskydd gasmask är en bit av säkerhetsutrustning som utformats speciellt för att skydda bäraren från skadliga gaser och luftburna kemikalier. Dessa enheter använder en filterpatron för att inaktivera eller ta bort farliga kemikalier och kräver särskilda filter för att vara effektiv mot vissa kemikalier. Sådana anordningar används ofta som labb och industriell säkerhetsutrustning och kan också användas av militära eller polisiära personal. Korrekt användning av denna typ av utrustning är nödvändig för att säkerställa att den fungerar ordentligt och skyddar fullt.

Andningsskydd finns i många olika varianter. Typiska modeller ligger tätt över en Usera € s mun och näsa, och bör bilda en lufttät tätning med huden. Dessa enheter kan luft flöda in endast genom ett speciellt filter församling. Många modeller, särskilt sådana som syftar till att skydda mot kemikalier som kan skada eller irritera huden, inkluderar även ögonskydd. De flesta farliga ämnen kommer också orsaka negativa hudreaktioner, och det krävs full kroppsskydd för att komplettera det skydd som en respirator gasmask.

Varje slags respirator skyddar mot en viss typ av fara. Partikelformig respirator, såsom en asbest respirator, är utformad att filtrera små men farliga partiklar från luften. Patogen skydd är den viktigaste funktionen av en medicinsk respirator. Andningsskydd gasmask skyddar specifikt mot luftburna kemiska ämnen, som normalt måste neutraliseras och absorberas i stället filtreras bort.

De vanligaste sorterna av respirator gasmask lita på andning av Maska € s användaren att dra luft genom filtret. Detta kan vara mycket beskatta, och är speciellt utmanande för användare som har någon form av andningssvårigheter. Vissa avancerade typer av respirator gasmask använda en motordriven pump för att suga luft genom patronen och sedan ge en tillförsel av denna rena luft till användaren av masken.

I en respirator gasmask, filter komponent i anordningen utgörs av en patron som är dimensionerad för att neutralisera en specifik kemikalie. Dessa patroner är bra bara mot specifika kategorier av fara och erbjuder inte generaliserad skydd mot alla kemiska risker. Andningsskydd gasmask filterpatron degraderar med användning och erbjuder endast en begränsad mängd skydd. I många fall dessa patroner funktion genom att använda andra kemikalier neutralisera ett visst toxin, och när cartridgeâ € s kemikalieförsörjningen är slut, kommer det inte längre att erbjuda skydd.

De flesta respirator gasmasker används för att ge antingen arbeta skydd eller nöddskydd för arbetstagare som kan utsättas för farliga kemikalier på jobbet. Soldater och poliser kan också använda dessa masker. Kemiska vapen är förbjudna enligt folkrätten, men existerar lager fortfarande i många länder, och denna typ av skydd är fortfarande vid behov på det moderna slagfältet som det var under första världskriget. Polisstyrkor kräver denna typ av skydd i första hand när man använder folksamlingar kemiska medel.

  • Andningsskydd kan skydda arbetstagarna från skadliga gaser och kemikalier.