Vad är fysikexperiment?

May 23

Fysikexperiment används för att observera fysikaliska fenomen i kontrollerade situationer för att urskilja information om arbetet i universum. Vissa fysikaliska experiment har utförts många gånger och används i utbildningssyfte, medan vissa pågår för första gången och försöka upptäcka mer information om universums natur. Mycket av den moderna fysiken avser endast overifierbara matematiska ekvationer, men området experimentell fysik är en integrerad del av breda området fysik.

Fysik studenter från tidiga gymnasiet genom alla stadier av deras utbildningar genomför regelbundet fysikexperiment. I gymnasiet, experimenten oftast tjänar till att demonstrera och bevisa enkla fysikaliska principer för eleverna. De är i allmänhet rör allmänna frågor som gravitation eller roterande rörelse. Andra vanligt adresserade ämnen är el och flytande rörelse.

I college, är de flesta klassrum fysikkurser i kombination med fysik labb. I sådana lab kurser, studerande genomföra ett brett spektrum av fysikexperiment som motsvarar de ämnen lärt sig i klassrummet. Generellt sett är dessa ämnen är mer avancerade än de som lärs ut i gymnasiet kurser. Experimenten är motsvarande strängare och mer avancerade. De täcker ämnen som liknar de som lärs ut i gymnasiet, men de har mycket mer djup.

Fysiker har teoretiserande och arbetar för att göra en matematisk modell av universum under en mycket lång tid. De föreslagna matematiska förklaringar till fysikaliska fenomen tenderar att vara decennier före forskarnas förmåga att experimentellt verifiera dem. Till exempel, utvecklade Einstein hans teorier om speciella relativitetsteori och den allmänna relativitetsteorin 1906 och 1916, respektive. Även delar av dessa teorier har experimentellt verifierats, det finns fortfarande delar av dem som bara finns i form av matematiska ekvationer.

Det blir allt dyrare att bedriva effektiva fysikexperiment som ämnena studien tenderar att vara antingen otroligt liten eller otroligt massiv. Till exempel var Large Hadron Collider konstruerad för att bevisa förekomsten av Higgs-Boson partikel genom att kollidera andra otroligt små partiklar och studera resultaten av kollisionen. Kostnaden för Collider, innan ens överväger den massiva mängden energi som krävs för att köra den, är i miljarder dollar.

Large Hadron Collider, trots dess kostnad, är ett utmärkt exempel på vad exakt en fysikexperiment är. Dess syfte är att kollidera partiklar och observera vilka resultat från kollisionen. Den gör detta under mycket kontrollerade betingelser-hela anordningen hålles vid en specifik temperatur och partiklarna accelereras till mycket specifika hastigheter. Som i andra experiment, låter Large Hadron Collider forskare att observera ett naturligt fenomen under kontrollerade förhållanden. De kan dra sina egna slutsatser av vad de observerar.

  • Många av konsekvenserna av Albert Einsteins teorier har först nyligen bekräftats genom experiment.
  • Fysikexperiment kan användas för att observera fysikaliska fenomen i en kontrollerad miljö.