Vad är administrationen av Justice Act?

March 23

En Administration of Justice Act är en vanlig titel som används i Storbritannien och andra länder för lagar som hanterar juridiska processuella. Ofta kallas en kort titel, utse ett lag som en administration av Justice Act gör att den lätt kan kategoriseras med liknande lagstiftning. Det har funnits många lagar med denna titel, främst gått i England, Skottland, Kanada, och norra Irland.

Rättskipning Apostlagärningarna kan hantera en mängd olika lagändringar eller tillägg, men måste avse rättsliga förfaranden på något sätt. Jurisdiktion divisioner, villkor för prövningar, straff, och domstolsavgifter är några av de överväganden i allmänhet kontrolleras genom en sådan handling. Vissa kan också styra procedur beteende under rättsfall, inklusive rätt metoder och former för överklaganden, till exempel.

Jurister hävdar att dessa handlingar är avgörande för opartiskt fungera något modernt rättssystem. Utan lagar decreeing hur rättsligt förfarande bör fungera, mycket lämnas öppet för tolkning och även missbruk. Kodifiera lagar som styr agerande kärande, domstolar, domstolstjänstemän, advokat officerare och advokater skapar en transparens i systemet som gör det möjligt för prövning av klagomål. Förekomsten av stadgar, såsom en administration av Justice Act, är vad som skapar riktlinjer och uppslagsbok för en rättslig och rättsväsendet att fungera.

Även om det finns många välkända lagar som bildas av en administration i Justice Act, är inget kanske bättre känd än rättskipningen Act från 1774. Denna handling uppstod i kölvattnet om upploppen i hela den nordamerikanska kolonierna, och försökte återta kontrollen över snabbt lösa situationer som snart skulle leda till öppet krig. Även syftar till att säkerställa rättvisa rättegångar, lagen snabbt rasande rastlösa kolonisatörer, som sedan används det som en primär orsak till frihetskriget.

Administrationen Justitie Act från 1774 tillät koloniala guvernörer att flytta rättegångarna mot rojalistiska officerare till Storbritannien om de fruktade att de arga kolonister inte skulle ge dem en rättvis rättegång. Kolonierna uppror, insisterar på att lagen gav brittiska tjänstemän fria tyglar att begå brott och sedan hoppa tillbaka till England straff-fri, eftersom få nybyggare hade råd att resa utomlands för att se rättvisa skipas. Tillsammans med flera andra regler, blev detta 1774 författning kallas Intolerable Acts, och tillsammans bildade de främsta skälen till permanent uppror. Den upprördhet över Administration av Justice Act av 1774 bidrog spela en viktig roll i bildandet av USA: s rättssystem. Individens rätt till en rättvis rättegång och vederbörligt rättsligt förfarande blev viktig del i den nya landets mest dyrt hölls principer.