Vilka är de tecken på en utvecklingsstörning hos barn?

November 16

Det ISNA € t alltid lätt att upptäcka tecken på utvecklingsstörning hos barn. Symtom kan uppträda efter hand som barnet utvecklar eller uppträda plötsligt när ett barn blir äldre. En intellektuell funktionsnedsättning hos barn normalt präglas av under genomsnittet poäng i intelligenstester och genom en begränsad förmåga att utföra dagliga levande uppgifter såsom egenvård, kommunikation och social integration. Graden av funktionshinder varierar över befolkningen och kategoriseras som mild, måttlig, svår eller djup.

De tidigaste tecknen på ett intellektuellt funktionshinder hos barn inkluderar förseningar i krypa, rulla över och promenader. Vissa barn uppvisar också tidiga förseningar i att förvärva tal och kommunikationsförmåga. När de växer och utvecklas, kanske drabbade barnen vara långsam att lära sig att mata eller klä sig själva och kan ha svårt att komma ihåg enkla detaljer. Barn som konsekvent ägnar sig utmanande beteende och verkar sakna grundläggande förmåga att lösa problem eller logiskt tänkande kan också ha en intellektuell funktionsnedsättning.

En mild grad av funktionshinder kan vara den svåraste att upptäcka på grund av childâ € s till synes normala förvärv av utvecklingsmässiga milstolpar. Vanliga tecken på en mild försening oftast uppenbart inom områdena lärande och intelligens. Barn på denna nivå poäng ofta 50-70 i intelligenstest, men är långsamma att lära akademiskt och kan kräva en Individualiserad Education Program (IEP) eller liknande program i skolan. De kan också visa tecken på förseningar i att uppnå åldersanpassade problemlösningsförmåga. Svagt funktionshindrade barn oftast kan uppnå normal social integration samt förmågan att utföra uppgifter egenvårds som är relaterade till deras dagliga livsbehov.

Barn som upplever en måttlig utvecklingsstörning uppvisar tecken på alla utvecklingsområden och intelligens. De visar markerade förseningar i lärande, kommunikation och tal och oftast poäng 35-49 i intelligenstester. Barn som har denna grad av funktionshinder oftast kommer att kräva en IEP för att tillgodose deras utbildningsbehov. Vissa måttligt funktionshindrade barn kan också visa fysiska tecken på sin sjukdom, såsom förseningar i promenader och den långsamma utvecklingen av finmotoriken eller grovmotorik. Måttligt funktionshindrade barn brukar kunna följa socialt med vägledning av vårdgivare eller lärare.

Svåra och djupgående utvecklingsstörning hos barn har ett brett utbud av uppenbara tecken på alla utvecklingsområden. Vanligtvis barn på denna nivå upplever betydande förseningar i att lära sig att gå, kommunicera och utföra även enkla uppgifter med anknytning till egenvård och normal vardagslivet. Patienter som har en svår funktionsnedsättning har få kommunikation och tal färdigheter men kan svara på enkla instruktioner. Djupt drabbade barn har oftast inga kommunikationsförmåga och kan visa tecken på medfödda avvikelser. En djup utvecklingsstörning hos barn kräver ständig tillsyn och 24-timmars vård, men de som har en allvarlig grad av funktionsnedsättning skulle kunna lära enkla uppgifter egenvårds.

  • Vanliga tecken på en mild försening i intellektuell utveckling brukar uppenbart inom områdena lärande och intelligens.
  • En del barn med måttliga intellektuella funktionsnedsättningar kan visa en fördröjd utveckling av finmotorik.
  • Svåra och djupgående utvecklingsstörning hos barn har ett brett utbud av uppenbara tecken på alla utvecklingsområden.
  • Ett barn med en utvecklingsstörning kan ha svårt att mata sig själv.
  • Minnesproblem och kort uppmärksamhet är vanliga tecken på en intellektuell funktionsnedsättning.